Årsmøtet 2013
2013-06-03
Presentasjoner fra årsmøtet i Harstad 30. mai 2013:

Orientering om utbygging av fjernvarme i
- Mo i Rana
v/ Terje Sund-Olsen, Mo Fjernvarme

- Tromsø
v/ Arsen Cakic, Troms Kraft Varme

- Bodø
v/ Malin Johansen, BE Varme

- Mosjøen
v/ Geir Almås, Fortum fjernvarme

- Harstad, Narvik, Namsos, Stjoerdal og Levanger
v/ May Toril Moen, Statkraft Varme

- Sortland
v/ Karl Albrektsen, Vesterålskraft Produksjon

Orientering om aktuelle saker og om kommunikasjonsarbeidet  i foreningen 
v / daglig leder Heidi Juhler og kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg

 
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER