SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Profilerte saker
Kutt i elavgiften rammer grønn energi
8. oktober 2018
Lederskifte i Statkraft Varme
3. oktober 2018
Zero-sjef vil ha krav til utnyttelse av overskuddsvarme fra datasentre
28. august 2018
Overskuddsvarme fra datasenter skal varme Oslo-beboere
14. august 2018

Kutt i elavgiften rammer grønn energi
8. oktober 2018
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun i en pressemelding.  
Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett redusere elavgiften med ett øre per kilowattime, sammenlignet med prisjustert sats. For 2019 foreslås det at avgiften reduseres med ett øre per kWh ut fra prisjustert sats. Den reduserte satsen for industri mv. foreslås satt opp til 0,5 øre per kWh på grunn av svak krone. Det foreslås videre at...
KALENDER