MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Stortinget ber Sanner kjappe seg med energikrav-endringer
10. juni 2016
Sanner: Ingen endring av energikrav før neste år
9. juni 2016
Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer
26. mai 2016
Rekordår for grønn fjernvarme i Norge
13. mai 2016

Stortinget ber Sanner kjappe seg med energikrav-endringer
10. juni 2016
Regjeringen må «så raskt som mulig» gjennomføre endringene i byggteknisk forskrift som ble vedtatt i Stortinget 10. mai, fastslår Stortingets energi- og miljøkomite. Komiteen er også klar på at kommuner fortsatt må kunne vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Marsjoordren kom sent torsdag kveld, da energi- og miljøkomiteens innstilling til mandagens stortingsdebatt om Energimeldingen ble klar. Under punktet «fjernvarme» viser komiteens medlemmer til de to stortingsvedtakene som ble fattet om byggteknisk forskrift forrige måned. Det ene vedtaket instruerer regjeringen til å få på plass en...
KALENDER
11 - 12 oktober