NILS KRISTIAN NAKSTAD
Administrerende direktør Enova
"Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyningen."
Profilerte saker
DiBK skjerper krav om vannbåren varme i store bygg
1. juli 2016
Enova vil få mer ut av energimerkeordningen
30. juni 2016
Stortinget ber Sanner kjappe seg med energikrav-endringer
10. juni 2016
Sanner: Ingen endring av energikrav før neste år
9. juni 2016

DiBK skjerper krav om vannbåren varme i store bygg
1. juli 2016
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skjerper minimuskravet til energifleksible oppvarmingsløsninger i store bygg fra 50 til 60 prosent i ny veileder til byggteknisk forskrift (TEK 10).
DiBK oppdaterte veiledningsteksten fredag, etter å ha vært i tenkeboksen siden mars. Veilederen utdyper forskriftens paragraf 14.4 annet ledd, hvor det står at bygnnger over 1.000 kvadratmeter "skal ha energifleksible varmesystemer".  Energifleksible varmesystemer betyr i praksis av byggene må utstyres med vannbåren eller luftbåren varme. -...
KALENDER
11 - 12 oktober