TRINE SKEI GRANDE
Leder Venstre

" Oslo kommunes innsats for å legge til rette for fjernvarme for Oslos befolkning og i kommunale bygg er en suksesshistorie, som for eksempel staten kan lære mye av."
 

Profilerte saker
Enova vil gjøre energimerkeordningen mer robust
25. oktober 2016
Nakstad: - Fjernvarmen viktig for å unngå el-fella
18. oktober 2016
Fjernvarme kan fjerne halvparten av Oslos oljefyrer
14. oktober 2016
Statsbudsjettet: - Regjeringens grønne skifte må skifte gir
6. oktober 2016

Enova vil gjøre energimerkeordningen mer robust
25. oktober 2016
I slutten av november vil Enova legge fram en anbefaling til endringer i energimerke-ordningen for bygg. Ifølge Enova-direktør Øyvind Leistad vil Enova gjøre ordningen mer robust og sikre at den utføres av nytte og ikke av plikt.
Etter at Enova overtok ansvaret for drift og videreutvikling av energimerkeordningen fra NVE i juli, har etaten etter oppdrag fra OED analysert og evaluert systemet som ble innført i 2010.  – Oppdraget vårt fra departementet var å starte med evaluering, som skulle vært ferdig i sommer. Men da vi systematisk begynte å pirke bort i det,...
KALENDER
31. oktober - 1. november