OLA BORTEN MOE
Tidligere olje- og energiminister
"Utbyggingen av fjernvarme er en vinn-vinn situasjon for samfunnet. Vi gjenvinner både biomasse og ulike typer avfallsprodukter, som i sin tur gir oss varme og bedre forsyningssikkerhet. Og i tillegg kan vi mange steder erstatte for eksempel oljekjeler som oppvarmingskilde."
Profilerte saker
Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer
26. mai 2016
Rekordår for grønn fjernvarme i Norge
13. mai 2016
Tord Lien åpnet Keiseren i Bodø
12. mai 2016
Stortinget ber regjeringen endre byggteknisk forskrift
11. mai 2016

Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer
26. mai 2016
Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) blir ett av Forskningsrådets åtte nye sentre for miljøvennlig energi. Prosjektet skal utvikle løsninger for bygninger og byområder i lavutslippsamfunnet.
Norsk Fjernvarme er en av mange partnere innen næringsliv og offentlig virksomhet som er med i ZEN-prosjektet.  – Utrolig viktig – Det er både gledelig og utrolig viktig at Forskningsrådet støtter dette arbeidet. Lavutslippsamfunnet bygges i byene og vi er nødt til å få fram løsninger som ser byggene i byen i sammenheng, sier...
KALENDER
11 - 12 oktober