Temamøte - fjernvarme i fremtidens bygg

Temamøte - fjernvarme i fremtidens bygg hos Multiconsult, 24. mars 2010

v/ Christian Holm Christiansen, Dansk Teknologisk Institutt

v/ John Johnsen, Profu Gøteborg
 
v/ Charlotte Reidhav, Gøteborg Energi

v/Magnus Helland, Bybo as

v/ May Toril Moen, Trondheim Energi Fjernvarme
 
v/ Johan Grinrød, Norsk Energi
 
v/ Per Jakob Svenkerud, Sweco Norge as
 
v/ Magne Surlien, Multiconsult as
 
Hvilke valg blir overordnet når man skal løse motstridende interesser?
v/Atle Nørstebø, Fortum Fjernvarme
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER