STATISTIKK

Alle fjernvarmeselskaper leverer hvert år inn detaljert om både produksjon og virksomhet til Statistisk Sentralbyrå, som årlig publiserer en egen fjernvarmestatistikk. Se siste utgave av statistikken på ssb.no/fjernvarme.

Siden SSB-statistikken bare publiserer nasjonale tall, har vi i Norsk Fjernvarme lansert et nettsted, fjernkontrollen.no, hvor vi bryter ned tallene på selskaps- og stedsnivå. Nettstedet gir en grafisk oversikt over hvilke energikilder som brukes i fjernvarmen de forskjellige stedene og mer informasjon om selve energikildene.

KALENDER