Webinar - nye varmekilder og digitalisering
Er du interessert i "siste nytt" innen lavtemperatur fjernvarme, utnyttese av nye varmekilder og digitalseringsløsninger?

Da bør du få med deg dette gratis webinaret i regi av Danish Board of District Heating (DBDH), i samarbeid med oss i Norsk Fjernvarme.

Det skjer for tiden mye innen fjernvarme i Danmark, hvor jo fjernvarmen også er den dominerende oppvarmingsløsningen. Landet har også ledende leverandører av teknologi og løsninger - og mange av disse selskapene er også assosierte medlemmer av Norsk Fjernvarme.

Men du møter ikke bare teknologileverandører i dette webinaret, for med oss er også Astrid Birnbaum, administrerende direktør i Høje Taastrup Fjernvarme, som er Danmarks største forbrukereide fjernvarmeselskap. De leverer fjernvarme til 70% av Høje Taastrup kommunes innbyggere og selskapet leverer også fjernkjøling til industrikunder. Foruten lavtemperert nett, fjernkjøling og varmepumper, har selskapet bygd storskala termiske lagre (large scale pit thermal storage) og solvarme.

Astrid har 30 års erfaring innenfor forsyningssektoren/fjernvarmebransjen, samt 5 års erfaring for områderne bygass og fjernkjøling. Hun har de siste årene særlig arbeidet med ledelse, strategi, målstyring og prosjektporteføljestyring.

Astrid har tidligere arbeidet i Dansk Fjernvarme og sittet i Dansk Fjernvarmes styre, samt vært fjernvarmesjef og forsyningsdirektør i Danmarks største forsyningsselskap HOFOR i København.

Webinaret ble holdt 3. februar 2023, med over 90 påmeldte deltagere, men er nå tilgjengelig for alle som vil se her:
 

Del 1: Lavere temperatur i fjernvarmesystemet 
 

Del 2: Integrasjon av nye varmekilder

 

Del 3: Digitalisering av fjernvarmen

Program
09:00 Velkommen!
v/ Trygve Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme, og Lars Hummelmose, DBDH
09:05

Status og forventninger for fjernvarmen i Norge 
v/ Trygve Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme

09:15

Status og forventninger for fjernvarmen i Danmark
v/ Lars Hummelmose, DBDH

09:25

Tema 1:
Lavere temperatur i fjernvarmesystemet: Hvorfor? Hvordan?

- Erfaringer fra Danmark, v/ Astrid Birnbaum,Høje Taastrup Fjernvarme
- Leanheat, v/ Leif Møller Jakobsen, Danfoss
- Reell kunnskap basert på kontinuerlig innsikt i flow, temperatur og systemets reelle kapasitet, v/ Kamstrup
- Termisk droneinspeksjon, v/ Gina Nielsen, Drone Systems
- Spørsmål og svar

10:15

Kaffepause

10:30

Tema 2:
Integrasjon av nye varmekilder

- Erfaringer fra Danmark, v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme
- Nytt innen varmepumper, v/ Ebbe Nørgaard, Fenagy
- Samspill mellom solvarme, varmepumper og termisk energilagring, v/  Andreas Zourellis, CSP Aalborg
- Nytt innen biomasseteknologier, v/ Ann Bouisset, Dall Energy
- Spørsmål og svar

11:20 Kaffepause
11:30 Tema 3:
Digitalisering av fjernvarmesektoren 

- Erfaringer fra Danmark, v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme
- Energi Mangement, Per Steffensen, ABB

- Spørsmål og svar

- Diskusjon og oppsummering
Ordinære medlemmer
Map