Urban Energi - in your backyard
«Not in my backyard» er et sentralt begrep i energidebatten – verden trenger mer fornybar energi, men det er ikke alltid like lett å få plassert produksjonen av den. Men hva med å gjenbruke den energien som allerede finnes der folk bor og jobber?

Vi arrangerte en times strømme-seminar 10. august klokka 13 sammen med Energi Norge, Footprint og UN Global Compact Norge om hvordan systemer for gjenbruk av energi i byer og tettsteder kan kutte kostnader i kraftnettet og rydde plass til den nødvendige elektrifiseringen av Norge.
 

Urban Energi – in your backyard!

Arrangementet var en del av Digital Grønn Arendalsuke, som ble arrangert på Klimahuset i Oslo 10.-12. august. Gikk du glipp av det hele, så ikke fortvil, for her kan du se det hele igjen:
 

 
Program
13:00
 
  Velkommen - til energien i din bakgård,
Bendik Solum Whist, Energi Norge

13:05
 
Sektorintegrasjon – når også datatrafikk varmer
Eirik Folkvord Tandberg, Forturm Oslo Varme

13:15
 
Fjernvarme og fjernkjøling frigjør kapasitet til å elektrifisere havner og flyplasser
Espen Tonning Otterlei, Lyse Neo

13:25
 
Ekspertsamtale:
Vivi Mathiesen, Energi Norge, og Mali Hole Skogen, IKT Norge

13:40
 
Politikerdebatt:
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Mathias Fischer (V), stortingsrepresentant Espen Barth-Eide (Ap) og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)
Ordinære medlemmer
Map