"Kule" byløsninger med fjernkjøling

På få år har kjøling gått fra å være et nisjeprodukt til å bli en nødvendighet i varmemarkedet i Norge, også for fjernvarmeselskaper. Men hva er markedspotensialet for fjernkjøling i kalde Norge? Har den noen verdi for energisystemet? Og hva skal til for å få etablert infrastrukturen - kanskje spesielt der man allerede har lagt fjernvarmerør?

På dette webinaret presenteres en oppdatert rapport om utviklingen av fjernkjøling i Norden fra Devcco, et verdensledende konsulentselskap innen fjernkjøling.

Du får innblikk i hva som rører seg i fjernkjøle-Norge både på kunde og tilbudsiden, hvorfor fjernkjøling ofte er en forutsetning for fjernvarme og hvilken miljøbombe som gamle kjøleanlegg faktisk utgjør.

Webinaret er gratis og åpent for alle!
Program
08:30 Velkommen!
Hvilke selskaper er de største på fjernkjøling i Norge?
Møteleder, Trygve Mellvang Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme
 
08:40 Hvor går fjernkjølemarkedet?
Et nordisk perspektiv, erfaring og nytteverdier
(Rapportlansering)
Pär Dalin Devvco
 
09:00 Byinfrastruktur
- over og under bakken

Kaisa Froyn og Theresa Fett, Bymiljøetaten i Oslo kommune
 
09:15 Kjøling - et effektprodukt
Ida Bryn, Erichsen & Horgen
 
09:30  

09:45

Fjernkjøling sett fra strømnettet
Ingvild R. Lien, Elvia

09:55

Kalde og varme kunder
- eksempler på fjernkjøleutbygging i norske byer


Trondheim
Jørgen Nordahl, Statkraft Varme

Oslo
Iren Anonsen, Fortum Oslo Varme

Stavanger/Sandnes
Øistein Fosse Mathisen, Lyse Neo
 
10:15 Skadelige kjølemedier
Espen Rønning, VKE
 
10:25 Oppsummering
- og takk for nå
Ordinære medlemmer
Map