Bli med på årsmøtet på Ringerike!


Etter å ha blitt avlyst og erstattet av rene digitale årsmøter to år på rad, er vi nå VELDIG klare for å invitere alle medlemmer til vakre Ringerike i juni!

Det blir faglig program, sosialt samvær, overraskelser og valg på nye styremedlemmer.

Programmet begynner nå å falle på plass - detaljene finner du i "boksen" her på siden. Første dag blir det fag i førersete med sektorkobling i praksis på Follum, hvor gammel sagbruksindustri nå blir erstattet av det vi skal leve av i fremtiden. Og i den nye industriparken er gjenbruk av varme helt sentralt. På dag to blir det mer om utviklingen av viktige rammevilkår for næringen, både økonomiske og politiske.

Vi tar også et blikk bakover i tiden og får oppleve på nært hold hvordan våre forfedre, vikingene, levde på Sundvolden...

Programmet avsluttes av det formelle årsmøtet, hvor blant annet tre styremedlemmer er på valg. 

Men underveis har vi også god tid til det sosiale og den gode samtalen - og ikke minst årsmøtemiddagen hvor vi får besøk av en rekke prominente "personer" underveis. Vi røper ikke mer...

Dette møtet, fra lunsj til lunsj, er et av våre viktigste nettverkstreff - og vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å være med!

PS! For deltakere som er avhengig av å fly til Gardermoen setter vi opp buss direkte til Sundvolden Hotel med avgang fra flyplassen klokka 10.45 onsdag - og retur til flyplassen torsdag klokka 13 - bare husk å huke av for dette i påmeldingen!

PPS! Vi har opprettet et nytt fjernkjøleforum i Norsk Fjernvarme, som vil møtes etter lunsj på dag to. Send en epost til daglig leder Trygve hvis du vil være med der.

Vi sees på Ringerike!
Foreløpig program
Onsdag 8. juni
11.30 Registrering og lunsj på hotellet
12.30 Avreise til Follum
 
13.00  Spillvarmesafari på Follum
Velkommen og åpning av Årsmøte!
v/ Næringssjef Harriet Slaaen, Ringerike kommune og Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen

Deretter guider Kjetil Bockmnann fra Vardar Varme rundt på Follum-området - hvor vi møter blant andre:
13.30  Lindum: Etablering av råstoff-HUB for rivningsvirke
v/ Lindum
14.00  omTre: Gjenbruk av tre
v/ Kristine Nore, omTre
14.30  BCTMP: Gjenoppstandelsen av treindustri
v/ Kjell-Arve Kure
15.00  WOW: Ny fabrikk for biokarbon
v/ Cecilie Jonassen, WOW Green Metals
15.30  Carbon Centric: Europas første anlegg for CO2-fangst fra bioenergi
v/ Fredrik Häger og Kenneth Juul, Carbon Centric
 
16.00 Forfriskninger og retur til Sundvolden
 
16.30 Et møte med viking-historie på Ringerike...
 
17.30 Pause
- tur til Kongens utsikt?
- spa på hotellet?
 
19.30 Årsmøtemiddag
på Sundvolden Hotell

Torsdag 9. juni
09.00  Årsmøteseminar 

Strømstøtteordningen - hva er status?
v/ Trygve Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme

Økonomiske følger for fjernvarmen - rapport
v/ Anders Traaseth, E&Y

Derfor investerer vi i fjernvarme og kjøling
v/ Martin Lundby, Hafslund Eco
 
10.00
Kaffepause
 

10.30

NVEs utredning av fjernvarmeprisen
v/ Haakon Riekeles, Vista Analyse

Støtte fra NOx-fondet - hva kan fjernvarmen søke på?
v/ Tommy Johnsen, NOx-fondet

Politisk arbeid der du er
v/ Oda Therese Gipling, Norsk Fjernvarme
 
11.30 Det formelle årsmøtet
 
12.00  Lunsj og avreise
 
Ordinære medlemmer
Map