BIRGER LAUERSEN
Internasjonal leder i Dansk Fjernvarme
"Det er meg en gåte at noen mennesker mener vi individuelt skal forholde oss til det mest kollektive av alle problemer: Klimautfordringen! Å gi litt slipp på individualismen til fordel for blant annet kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra - synes for meg som et lite offer"
Profilerte saker
Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
Entreprenører velger fjernvarme til byggeplasser i Hønefoss
11. januar 2018
Rådhus i Bodø skal både bygges - og senere varmes opp med miljøvennlig varme
15. desember 2017
Mo Fjernvarme vil utnytte varmt tappevann flere ganger
28. november 2017

Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
KLP og de to infrastrukturfondene Infranode og Mirova har inngått avtale om å kjøpe Oslofjord Varme AS fra det engelske selskapet iCON Infrastructure.
KLP vil eie 15 prosent av selskapet, mens det svenske infrastrukturfondet Infranode og det franske infrastrukturfondet Mirova vil ha en eierandel på 42,5 prosent hver, ifølge en NTB-melding. - Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer og ønsket om å finne attraktive investeringsmuligheter som preges av stabilitet og...
KALENDER