MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
Entreprenører velger fjernvarme til byggeplasser i Hønefoss
11. januar 2018
Rådhus i Bodø skal både bygges - og senere varmes opp med miljøvennlig varme
15. desember 2017
Mo Fjernvarme vil utnytte varmt tappevann flere ganger
28. november 2017

Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
KLP og de to infrastrukturfondene Infranode og Mirova har inngått avtale om å kjøpe Oslofjord Varme AS fra det engelske selskapet iCON Infrastructure.
KLP vil eie 15 prosent av selskapet, mens det svenske infrastrukturfondet Infranode og det franske infrastrukturfondet Mirova vil ha en eierandel på 42,5 prosent hver, ifølge en NTB-melding. - Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer og ønsket om å finne attraktive investeringsmuligheter som preges av stabilitet og...
KALENDER