Arendalsuka: Grønne områder trenger grønn varme
15. august

Klimaminister Vidar Helgesen kommer
- kommer du?

Foreløpig program:

11:30 

Stående lunsj
   

12:00 

Åpningsinnlegg
v/ klimaminister Vidar Helgesen (H)
   
12:20  Utslippskutt på norske byggeplasser
Rapportlansering!
v/ avdelingsleder Erik Dugstad, NDV GL
   
12:40  Derfor valgte Apple Viborg
- og slik skal byen nyte godt av overskuddsvarmen fra datasenteret
v/ utviklingsjef Anders Holm og Chief Investment Officer Kristian Brøns Nielsen, Viborg Kommune
   
13:00  Smart bruk av vannbåren sol- og overskuddssvarme
v/ teknisk leder Geir Andersen, Drammen Eiendom
   
13:20

Effektiv ressursutnyttelse i lavutslippssamfunnet
- hvordan legge rammene?
Politisk paneldebatt (deltagere blir løpende oppdatert)
Arendalsuka | tirsdag 15. august | kl 11.30 – 14.00 | Eureka kompetanseSeminaret arrangeres av:

             
i samarbeid med:

KALENDER
17. oktober