Julemøtet 2013
2013-12-06
Julemøtet 5. desember  2013: Kunderelasjoner, miljøverdi og tariffer
 
Felles faktorer for beregning av klimagassutslipp
v/ Esben Tonning Otterlei, Norsk Energi

Energieffektivisering ved omlegging til fjernvarme: prosjekt om energitap i oljefyrte varmesentraler
v/ Arild Kvikstadhagen, Fossekall
                       
Anleggsbidrag i fjernvarmen
v/ Fredrik Dahl-Paulsen, Akershus Energi Varme
 
Trygghets APP- En sikrere arbeidshverdag
v/ Audun Brenne, Statkraft Varme

Politikk og rammevilkår- hva er viktigst nå?
v/ John Marius Lynne og Heidi Juhler
 
Fjernvarmetariff som stimulerer til redusert returtemperatur
v/ Bente Storeng, Statkraft Varme
 
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER