Fjernvarmedagene 2012

Dag 1:

Velkommen
v/ Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Fjernvarmens betydning i Norge og Norden
v/ Thore Sahlin, Sahlins Gebit

Heat Road Map Europe 2050 - fjernvarmens rolle i Europa mot 2050

Neste generasjons fjernvarme 
v/ Louise Trygg, Universitetet Linkoeping

- Orientering om endringer i stoetteprogram
- Fjernvarmeprogram
v/ Helle Grønli, Enova

Dag 2
Regelverk og standarder:
Energimerkeordningen - erfaringer og forslag til endringer
v/ Jon Iver Bakken, Hafslund ASA

Hvordan få A-merke ved fjernvarmeforsyning
v/ Øystein Holm, Multiconsult

Ny standard for passivhus
v/Thor Endre Lexow, Norsk Standard

Nye krav til varmemaling for fjernvarme og kunder
v/ Espen Karlsholmen, ista Norge as
 
Beredskapsforskrift - ny veileder for fjernvarme 
v/ Helge Ulsberg, NVE

Konsekvenser av beredskapsveileder sett fra et fjernvarmeselskap
v/ Kjartan Aarbø, BKK

Energi- og varmeplan for stavangerregionen, metode og resultater
v/ Arne Fredrik Lånke, Rambøll as
 
Teknologi og prosjekter:
Lavere returtemperatur i fjernvaremnett med tiltak på kundesiden
v/ Stein Randby, Norsk Energi

Mobil fjernvarmeenhet - hydroheater 
v/ Steinar Os, HeatWork as

Hvilke muligheter har fjernvarmeselskaper for integrasjon av flukturerende energikilder?
v/ Anders N. Andersen, Energi & Miljødata as

Optimal utnyttelse av rimeligste energikilde. Eksempler på samkjoering av flere varmesentraler
v/ Anders Meeg, Norsk Energi

Roykgassrapportering og utslippsanalyse
v/ Bjørn Haukebø, Ecoxy AS

Blokkering av stikkledning for fjernvarme/kjoeling for anlegg i drift
v/ Randi Tyse, Norsk Enøk og Energi
 
Hoytemperatur fjernvarme med ammoniakk som kuldemedium
v/ Johan Grinrød, Norsk Energi

Larm og lekkasjesoek i fjernvarmeroer - ny metode
v/ Johan Sjöström, Mittel Fjernvarme as

Ny fjernvarme til nye bygg:
Nye forretningsmodeller ved fjernvarmeleveranser til passivbygg
v/ Torgeir Harsem, Norconsult  (kommer)

Energigjerrige bygninger - fjernvarmens doed
v/ Tore Wigenstad, Enova

Enklere varmesystemer i passive boligbygg
v/ Torstein Melhus, Agder Energi Varme

Smarte varmenett - hva skjer på feltet?
v/ Iren Aanonsen, Rambøll

Lavenergibygg med lavtemperaturvarme
v/ Rolf Ulseth, Sintef Energi

Samarbeid om smarte varmenett
v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER