Årsmøtet 2012

Presentasjoner årsmøteseminaret 31.05 - 01.06  2012

Orientering  om Tafjord Kraftvarme og om nye prosjekter
v/ Odd Helland

Presentasjon av fjernvarmeprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien
v/ Ingrid Sørum Melaaen, Skagerak Varme as

Presentasjon av fjernvarmeprosjekter i Bodø, Harstad, Narvik, Ås og Moss 
v/ Egil Evensen, Statkraft Varme

Fjernvarmens omdømme - kommunikasjonsarbeidet i Norsk Fjernvarme
v/ Kari Asheim

Konklusjoner fra Energiutvalgets rapport
v/ Wenche Teigland, BKK

Politiske saker i 2012
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

Fjernvarmens utfordringer

v/ Thore Sahlin. Sahlins Gebit

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER