Fjernvarmedagene 2011

 Dag 1

Velkommen
Utfordringer og muligheter for fjernvarmen
v/ Heidi Juhler, Norsk fjernvarme

Fjernvarmens plass i regjeringens handlingsplan for fornybar energi. Hvordan balansere klimamål med krav til forsyningssikkerhet?  (kommer)
v/ Eli Blakstad, statssekretær OED

Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet
v/ Trude Tokle, Enova

Likeverdige vilkår for fornybar varme og kraft, presentasjon av studie utført for Norsk Fjernvarme
v/ Eirik Midtsundstad, Xrgia

Konsekvenser ved konkurranse i fjernvarmemarkedet
v/Ulrika Jardfelt,  Svensk Fjärrvärme

Kommunikasjonsarbeidet i Svensk Fjärrvärme
v/ Annika Johannesson, Svensk Fjärrvärme

Paneldebatt. Energieffektivisering- fokus på bygget eller systemet?
Kan man kombinere effektiv fjernvarme med effektive bygg?
innlegg:  Atle Nørstebo, Fortum Fjernvarme AS
Tor Olsen, AF-gruppen

Dag 2

Konsesjonsbehandling av fjernvarmeanlegg
v/ Jørgen Bøling, NVE

Kommentarer til forenklet konsesjonsveileder
v/Marco Lilli og Frode Støle, adv. firmaet Kluge

Konsekvenser for etablering av energisentraler
v/ Iren Aanonsen, Rambøll Energy

Dispensasjon fra tilknytningsplikten, hva menes med miljømessig bedre?
v/ Arne Trollstøl, Plan og bygningsetaten,  Oslo Kommune

Hvilke erfaringer har fjernvarmeselskapene med tilknytningsplikten?
v/ Berit Lindmo, Akershus Energi Varme

Miljøvekting av fjernvarmen, presentasjon av bransjeprosjekt
v/ Jon Iver Bakken, Hafslund Fjernvarme

Hvordan redusere fjernvarmens NOx-utslipp?
v/ Kjell Olav Nerland, Norsk Energi

Sammen i  grøfta – hva  skjer for å bedre samordningen?
v/ Magnar Danielsen, Miljøverndepartementet   

Driftskontroll, datasikkerhet og kommunikasjon
v/ Ola Noren, ABB AS

Feilsøk med flyfotografering
v/ Øyvind Nilsen, Hafslund Fjernvarme

SRO Fjernvarme vs SRO Industri
v/ Gry Langbakk, Goodtech

Varme og kjøling med varmepumper
v/ Ulrich  Pietrucha, Friotherm AG og Claus Heen, Fortum Fjernvarme

Energimerkeordningen – status og endringsløp
v/ William Rode, NVE

Måling og optimalisering av energiforbruk i boliger
v/ Kim Lein, Inergi AB

Hvordan kommunisere fjernvarme til kundene?
v/ Håvard Røste, Eidsiva Energi AS og Truls Jemtland, Hafslund Fjernvarme

Norsk Fjernvarmes kommunikasjonsarbeid
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

 

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER