Julemøtet 2009

Miljoenytten ved fjernvarmen i Trondheim
v/ Sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme

 

Hvor klimavennlig er fjernvarme
v/ Magnus Løseth, Norsk Energi

 

Samspill kraftmarked - varmemarked
v/ Jan Bråten, Statnett

 

Virker virkemidlene
v/ Ola Larsson, WSP Environmental

 

HMS risiko og sikkerhet i fjernvarmeprosjekter
v/ Anne C Andvik, Norsk Energi

 

Politisk halvtime
v/ Heidi Juhler og Rune Volla, Norsk Fjernvarme

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER