Presentasjoner fra Fjernvarmedagene 2009

Last ned presentasjonene under:

Tilknytningsplikt generelt og forholdet til lov om offentlige anskaffelser
v/ Marco Lillo, adv. firmaet Kluge

TEK:09 Hvordan ivaretas fjernvarme med de nye reglene?
v/ Brita Dagestad, Bygningsteknisk Etat (BE)

Energimerkeordningen: Hva skjer med fjernvarmen?
v/ Magnus Killingland, Multiconsult

Fjernvarme blir diskriminert i energimerkeordningen
v/ Vidar Havellen, Norconsult

Fjernvarmen i fremtidens energisystem
v/ Thore Shalin, styreleder Svensk Fjärrvärme

Biobrenselmarkedet 2009 med internasjonalt blikk
v/ Mattias Bisaillon

EU 20-20-20, mål og innvirkning på det nordiske energisystemet
v/Thomas Unger

Orientering om EcoHeat4EU og Technology Platform
v/Sven Werner

Miljøkonsekvenser av eksport av avfall til Sverige
v/ Jon Tveiten, Norsk Energi

Politiske utfordringer 2009/ viktige saker NF 2010
v/ Rune Volla/ Heidi Juhler

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER