Årsmøtet 31.05.07
Faglig og sosialt påfyll i Tromsø

Troms Kraft Varme var vertskap da Norsk Fjernvarme avholdt årsmøte og fagseminar 31. mai og 1. juni 2007 i Tromsø. I tillegg til faglig påfyll, fikk de 70 deltakerne sightseeing og oppleve havfiske i Kvalsundet i midnattssol, samt nyte utsikten over byen og skjærgården fra fjellrestauranten på Fløya. Seksjonsleder i Troms Kraft Varme Alf Petter Benonisen viste interesserte ”kolleger” rundt i Breivika Varmesentral hvor det fyres med en jomfruelig skogsflis som brensel. Over 10 000 tonn skogflis gikk med til fyring av fjernvarmeanlegget i 2006.

 I de to andre sentralene til Troms Kraft Varme benyttes el og olje og gass som spisslast. Dagens leveranse er 14 MW og 42 GWh. I varmeplanen for 2020 anslås leveransen til 97 MW og 200 GWh. Av dette dekkes 63 MW og 125 GWh av fjernvarme, og av dette kan 80-100 GWh være avfallsenergi. Den nye varmeplanen for Tromsøya viser at det er et potensial for levering av 125 GWh. Det tilsvarer et middels stort vannkraftverk som kan forsyne 10 000 bolighus, og det er fire ganger så mye som Varmesentralen i Breivika leverte i 2006. Det planlagte søppelforbrenningsanlegget kan gi dobbelt miljøvennlig oppvarming til sentrale deler av byen. Dette skyldes at avansert rensing av utslippene lar anlegget levere ren energi samtidig som nasjonalt pålegg som forbrenning av søppel blir oppfylt.

I dag pendler semitrailere 680 km fram og tilbake til et gjenvinningsanlegg i Kiruna som brenner Tromsøs avfall. Dette er ikke tilfredsstillende på sikt. Æresmedlemmer utnevnt på årsmøtet 2007 Norsk Fjernvarme hadde gleden av å utnevnte tre nye æresmedlemmer på årsmøtet 2007: Knut Mikalsen, tidligere direktør i Viken Fjernvarme, styremedlem i Norsk Fjernvarmeforening fra 1991, formann fra 1993 - 1996, daglig leder 2006-2007 i Nedre Romerike Fjernvarme, nå pensjonist. Han har gjort en stor innsats for rammevilkår for fjernvarmebransjen og i oppbygningen av foreningen og utbygging av Oslo som største fjernvarmeby. Erling Wærenskjold, tidligere direktør i BKK Varme, nå rådgiver inntil han blir pensjonist fra i sommer, styremedlem i Norsk Fjernvarme fra 2000 - 2006 - høyt engasjement for fjernvarmen i Bergen fra 0 til 140 GWh og etablering av BKK Varme. Åge Magne Håland, Norsk Energi. Har vært konsulent på fjernvarme i 30 år, og en av de virkelige pionerene på fjernvarme i Norge. Det er knapt bygd et anlegg i Norge som ikke Åge har levert tjenester til. Han har alltid vært aktiv i fjernvarmeforeningen, og er en kjent person i hele fjernvarmemiljøet. Det sies at Åge har vært pensjonist i tre år, men det må noen ha glemt å fortelle ham for han jobber minst like aktivt nå som før.

Bilder fra årsmøtet:

Bildeserie 1

Bildeserie 2

Powerpoint-presentasjoner for nedlasting:

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER