Årsmøtet 2008

Fag, sport og hygge - hånd i hånd
Årsmøte -seminaret i Norsk Fjernvarme, som ble avholdt 15. og 16. april, ga påfyll for både sjel og kropp. I løpet av de to dagene samlingen varte, ble det tid til både omvisning på det utvidede forbrenningsanlegget til Trondheim Energi Fjernvarme på Heimdal, omvisning på Røros E-verks fjernvarmeanlegg basert på trevirke, villmarksopplevelser - med blant annet hundekjøring i strålende vintervær, samt årsmøte og seminar med interessante foredrag.

De femti deltakerne fikk også utvekslet nyttig erfaring, og nye bekjentskaper ble knyttet; i løpet av det siste året har foreningen fått fem nye medlemmer fra Hedmark og Oppland i sør til Svalbard i nord.
Under årsmøtet ble John Marius Lynne, adm. direktør i Eidsiva Bioenergi AS, valgt til nytt styremedlem etter Jan Omli-Larsen, som sluttet i Agder Energi Varme i mars i år.
Øivind Danielsen, tidligere adm. direktør i Varmeteknikk, ble utnevnt som æresmedlem i foreningen etter ni års stort engasjement som styremedlem i foreningen.
 
Les mer om foredragene fra årsmøtet under. 
For nærmere beskrivelse av to av de nye medlemsbedriftene Istad Nett og Eidsiva Bioenergi samt av Røros E-verks biovirksomhet, les siste nummer av Fjernvarmen.
 

BKK-presentasjon

Enova-presentasjon

NVE-presentasjon

Istad Nett-presentasjon

Norsk Fjernvarme-presentasjon

Viken Fjernvarme-presentasjon

Røros E-verk-presentasjon

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER