NYHETER
Olje- og energidepartementet inviterer til et åpent møte om energimerkeordningen for bygg torsdag 7. februar 2019. Møtet vil bli avholdt i samarbeid med Enova som under møtet vil presentere et nytt konsept for beregning av bygningers energikarakter. 
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
Energix-programmet i Norges forskningsråd gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Totalt 90 prosent av midlene går til prosjekter der næringslivet enten er i førersetet eller er partner i prosjektet, som sikrer relevans for næringslivet.
I tjue år har Agder Energi Varme produsert miljøvennlig fjernvarme basert på spillvarme i Kristiansand. Mindre kjent er at bedriften har produsert fjernkjøling fra havdypet utenfor byen nesten like lenge.  
Knut Olav Knudsen er ansatt som forretningsutvikler i Boligenergi, som eies 50 prosent av AF Gruppen og 50 prosent av OBOS. Han kommer fra stillingen som teknisk sjef i LK Systems, og tiltrer den nye stillingen 21. januar.
I EUs visjon om et karbonfritt Europa innen 2050 blir fangst og lagring av CO₂ sett på som et viktig virkemiddel for å lykkes. Og i regjeringens høringsuttalelse til EUs klimastrategi mot 2050 anses lavutslippsteknologier som fangst og lagring av CO₂ som avgjørende for å nå Paris-målene. Den norske avfallssektoren er på hugget for å bidra.
Equinor er tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.
Styret i Multiconsult har etter en grundig vurdering sammen med Christian Nørgaard Madsen besluttet å la nye krefter overta lederskapet for Multiconsult-gruppen. Madsen fratrer stillingen som konsernsjef umiddelbart, og Lars Opsahl, konserndirektør Regioner Norge har takket ja til å være konstituert sjef til ny konsernsjef er ansatt.
For første gang har det vist seg mulig å varme en boligblokk i Paris med gjenvunnet varme fra undergrunnsbanen.  Takket være et godt samarbeid mellom hovedstadens boligbyggelag og sporveisselskap, får beboerne nå nyte godt av et miljøvennlig, effektivt og rimelig varmesystem.
Ved utgangen av uke 1 var fyllingsgraden i norske magasiner 62,7 prosent, som innebærer en nedgang på 1,2 prosentpoeng, mot 1,8 prosentpoeng uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 68,8 prosent.
KALENDER
22 - 24 mai