NYHETER
I løpet av 2018 vil det være mulig for de danske el- og varmeselskapene å handle miljøvennlig biomasse på energibørsen BiomassPool. Biomasse-børsen kommer til å fungere på samme måte som el og gass handles på energibørser rundt om i Europa.
Før jul vil tre millioner julegraner bæres inn i svenske hjem. Og hvem vet om det ikke er de svenske husholdningenes største miljøvennlige innsats i løpet av hele året.Når julegranen har gjort tjenesten over jul kan den flises og gjenvinnes som varme i varmesentraler.  (svebio.se)
Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører også en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. NVE er opptatt av at regelverket er så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig, og har derfor sendt et forslag til et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerheten på høring. 
EUs ministerråd har nettopp inngått avtale om at minst 27 prosent av all energi i 2030 skal komme fra fornybar energi.Det skjer etter at både Kommisjonen og EU-parlamentet vedtok å øke andelen fornybar energi fra 20 prosent i 2020 til 35 prosent innen 2030 tidligere denne måneden.
Som ung forsker ved SINTEF var Egil Evensen med å utrede fjernvarme-utbygging i Trondheim. Og da han senere ble tilbudt jobb som leder for fjernvarme i Trondheim Elektrisitetsverk, takket han ja – kraftig lønnstap til tross.  Siden har han bidratt til å sette fjernvarme på kartet – til glede for både beboere i Trondheim og i landet for øvrig.
Monica Andreassen vil 2. januar overta stillingen som adm. direktør i BE Varme. Hun overtar stillingen etter Helge Egil Wågø Albertsen, som på nyåret tiltrer som Avinors prosjektdirektør for ny lufthavn i Bodø. Andreassen ledet BE Varme fra 2012 til 2015 og var da bla ansvarlig for utbyggingen av varmesentralen Keiseren. Hun overtok deretter ledelsen av BE Montasje, som 1. januar 2017 ble fusjonert inn i Frost Kraftentreprenør.    
Selskapet Silva GreenFuel AS, som eies av Statkraft (51%) og Södra (49%), har besluttet å satse på et nytt demoanlegg for fossilfritt biodrivstoff. Anlegget vil etableres på Tofte og prosjekteringen vil starte opp i løpet av vinteren.
Bodø kommune vil benytte miljøvennlig byggvarme basert på bioenergi fra Keiseren Varmesentral helt fra starten av byggeprosjektet til det nye rådhuset i byen står klart i 2019. Deretter vil kommunens politiske og administrative ledelse nyte godt av  den miljøvennlige varmen fra Keiseren.
Det ble ifølge NVE foretatt 44 prosent flere leverandørskifter blant næringskundene i 3. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i direktoratets leverandørskifteundersøkelse.
Tysklands eneste børsnoterte kommunale energiselskap MVV lar seg ikke skremme av Brexit. Konsernet har kjøpt et eksisterende avfallsforbrenningsanlegg i skotske Dundee og bygger like ved et topp moderne og høyeffektivt nytt varmekraftverk.  Anlegget som vil koste 135 millioner euro skal levere prosessdamp til Michelins dekkfabrikk fra 2020.  
KALENDER