NYHETER
Svenske SaltX Technology har utviklet et skalerbart termisk energilager som kan plasseres både i kraftverk og i leiligheter.  Vattenfall vil teste en høyvarmepilot. Det skriver Fjärrvärmetidningen.se.
Det finsk-svenske IT-selskapet Tieto skalredusere CO2-utslippene relatert til energiforbruk i konsernets datasentre og kontorer i Norden, med 50 prosent innen 2020. Økt bruk av fornybar el samt økt bruk av overskuddsvarme fra servere i datasentrene skal bidra til dette.
Under et møte i Tallinn i regi av det estlandske EU-formannskapet, signerte en rekke energi- og transportministre onsdag en såkalt Tallinn e-energierklæring, hvor landene forpliktet seg til å satse sterkere på digitalisering av det europeiske energimarkedet. Fjernvarmeforeningen Euroheat & Power var blant de mange bransjeorganisasjonene som også signerte avtalen.
Den danske Energistyrelsen lanserer nå et nytt verktøy for å evaluere kostnader og fordeler med fjernvarme, sammenlignet med individuell varme. Basert på dansk erfaring fra bransjen vil dette verktøyet være et nøkkelinstrument for å overføre kunnskap og varmeplanlegging til resten av verden.
Ifølge en ny analyse om bioenergianlegg i Sverige, bygges og planlegges det nå bioenergi-prosjekter for 16 milliarder kroner. Fortum Värme, Göteborg Energi, Eon og Vattenfall er store aktører som undersøker mulighetene for å bygge nye kraftvarmeverk i henholdsvis Stockholm, Gøteborg, Malmø og Uppsala.
Etter nylig å ha oppgradert serverparken og styringssystemet for produksjonsanleggene, er  datasikkerheten til BKK Varme styrket, overvåkingen av fjernvarmen mer automatisert og pumpekapasiteten bedret.
Med Enova på laget skal Mo Fjernvarme og Haaland Eiendom bruke spillvarme til å kjøle et nytt kontor- og verkstedsbygg i Vika i Mo i Rana. Anlegget blir ett av de første i landet til å bruke såkalt sorptiv kjøling.
Med et spadetak med treflis markerte ordfører Erik Hanstad åpningen av det nye fjernvarmeanlegget i Elverum torsdag. Anlegget gjør at Eidsiva Bioenergi nå vil få enda mer varme ut av de lokale skogressursene.
Trysil Fjernvarme har fortsatt ikke funnet ut hvor den store vannlekkasjen de har i Trysil sentrum, er. Ifølge daglig leder i selskapet Erik Lund har de visst om lekkasjen en stund og lett systematisk etter den,  men gamle rør uten måleinstrumenter gjør jobben vanskelig. 
Selv om Statsbygg ennå ikke har valgt hvem av de to finalistene som skal designe det nye regjeringskvartalet, er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner klar på at de nye regjeringsbyggene skal varmes og kjøles med sjøvann. Det skriver tu.no..
KALENDER
17. oktober