NYHETER
En avtale om tilskudd samt et forventet avgifts-fritak, gjør at Energi Viborg endelig tør å tro på at byggene i  Viborg kan varmes med overskuddsvarme fra Apples kommende datasenter i Foulum, nær Viborg.
I tiden frem mot 2030 vil det ifølge NVEs første kraftmarkedsanalyse skje store endringer innenfor energisektoren. Både politiske vedtak utenfor Norden og teknologiutviklig vil påvirke kraftproduksjon og -forbruk både i- og utenfor Norge. Les mer om bla hvordan her.
Statkraft Varme har i dag undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Levanger kommune til det lokale selskapet Innherred Biovarme AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover, skriver selskapet i en melding.
I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på, tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. Onsdag ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.    
Statkraft Varme bygger akkumulatortank ved forbrenningsanlegget på Heimdal sørvest i Trondheim, som skal stå klar til sommeren. Ved å lagre overskuddsvarme og erstatte spisslastkjeler basert på fossil brensel, vil den bidra til å nå klimamål og sikre driften ved utfall av avfallslinjer.  
- Det har vært hevdet at våre kjære folkevalgte er dumme, kunnskapsløse eller frekke. Min påstand er at de faktisk har satt seg inn i saken og at de forstår skogens verdikjede, sier daglig leder Martin S. Kristensen i Nobio.  
Stortinget ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å få på plass en overgangsordning for tilrettelegging for fjernvarme i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt.
Ifølge flere medier søndag er Frp-statsrådene Tord Lien og Anders Anundsen  på veg ut av regjeringen. Terje Søviknes (47) ordfører i Os kommune siden 1999, tar sannsynligvis over jobben som olje- og energiminister, og Per-Willy Amundsen, statssekretær i KMD antas å bli utnevnt til ny justisminister i statsråd tirsdag.
Hafslund Varme AS skal levere varme og kjøling til Nye Deichmanske hovedbibliotek og nye Munchmuseet når de åpnes for publikum i 2020. De er begge FutureBuilt-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Tildelingen skjedde etter konkurranse og omfattende forhandlinger.
Kvitebjørn Varme AS har inngått en avtale med Tromsø kommune om å levere grønn fjernvarme til kommunale bygg i femten år.  Minst 95 prosent av fjernvarmen som leveres skal være basert på fornybare, «grønne» energikilder, skriver Kvitebjørn Varme i en pressemelding onsdag.
KALENDER