NYHETER
Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) ble onsdag utnevnt av Kongen i statsråd til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, skriver OED på sine nettsider.  
Siden 1990 er utslippene fra fossile kilder i fjernvarmen i Norge kuttet med 80 prosent sett i forhold til energiproduksjonen, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Etter 17 år i Statoil, med varierende arbeidsoppgaver innen prosjektstyring og prosjektledelse, ønsket bodøværingen Helge Egil Wågø Albertsen å flytte hjem ved en passende anledning. Han var derfor glad for å kunne overta direktørstillingen til Monica Andreassen i BE Varme i november. -I lys av utviklingen i olje –og gass bransjen, tror jeg ikke dette kunne vært bedre «timet», sier han til fjernvarme.no..      
Hafslund Varme AS og Statkraft Varme AS samarbeider i et felles initiativ om å etablere sorptiv kjøling – fjernvarmebasert komfortkjøling – som et alternativ til tradisjonelle kjøleløsninger for selskapenes kunder. – Potensialet for sorptiv kjøling er stort i Norge, sier Knut Inderhaug, direktør for Forretningsutvikling i Hafslund Varme.
Ola Børke blir ny leder av Eidsiva Bioenergi fra 4. januar. Han overtar stillingen etter John Marius Lynne som fra samme dato skal lede Eidsiva Nett. Ola Børke er i dag leder av Forretningsutvikling og miljø i Eidsiva Vannkraft. Han har siden 2010 vært daglig leder av Austri Vind, og hatt ansvaret for utvikling av vindkraftprosjektene som Eidsiva har vært involvert i.
Ny forskning fra DTU Byg (Institut for Byggeri og Anlæg) viser at salt og solvarme kan kombineres og benyttes som kompakt varmelagring. Forskningen skjer i forbindelse med et europeisk prosjekt, som tester ut ulike typer varmelagringsteknologier. Det skriver Energy Supply.  
Gründer Tor Oxhovd Svalesen er en av tre kandidater som er finalister til den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2015. Han er hovedsakelig nominert for å ha etablert to bioenergisentraler i Valdres. De øvrige kandidatene er Åmot Operagard Sørli i Sogn og Fjordane og Folvell gård i Akershus.
Helsinkis bystyre har nylig besluttet å stenge Hanaholmens kullkraftverk, som del av utviklingsplanen for den finske hovedstadens energiselskap Helen.  Byen skal i stadig større grad satse på biobrensel og andre fornybare energikilder. Svarte kullstabler ved anlegget vil forsvinne fra bybildet senest i 2024.   
Delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland er lei av at vindkraftverk må slås av fordi overføringsnettet for el ikke holder tritt med utbyggingen av fornybar energi. Nå krever den støttetiltak og juridisk rammeverk fra regjeringen for å bygge ut fjernvarmeanlegg som kan benytte el som innsatsfaktor. (BloombergNews/Europower.com) 
Vidar Helgesen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister. Helgesen kommer fra stillingen som statsråd med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU og stabssjef ved Statsministerens kontor. Samtidig går Tine Sundtoft av etter eget ønske.
KALENDER