NYHETER
Nyutdannede sivilingeniører som før hadde oljeindustrien som førstevalg, velger nå annerledes. I oljehovedstaden Stavanger opplever energiselskapet Lyse at ingeniørene står i kø, skriver Stavanger Aftenblad.
Europas byregioner har et voldsomt potensial for lønnsom utbygging av fjernvarme, basert på tilgjengelig spillvarme og lokal fornybar energi, konkluderer et doktorgradsarbeid ved det tekniske universitetet Chalmers i Gøteborg.
Den 49 meter høye pipen på Lyse Neos spisslastsentral på Forus er nå heist på plass. På nyåret skal selve prosessanlegget installeres og fra høsten 2015 vil anlegget sikre at siddiser får varme også på kalde dager. Anlegget graves ned i terrenget og i tillegg til pipen, vil kun én fasade  være synlig.
Eiendomsselskapet Gårdstensbostäder i Gøteborg bytter ut elektrisitet med fjernvarme til vaskemaskiner og tørketromler i sine utleieboliger.
Torsdag gikk kommunestyret i Elverum inn for at Elverum Energi kan få overdra sin aksjeandel i Elverum Energi og Elverum Fjernvarme til Eidsiva. Fire av representantene stemte mot transaksjonen. (Østlendingen)
I 2013 ga kommunestyret i Lenvik sin prinsipielle tilslutning til at kommunen skulle bli medeier i selskapet Finnsnes Fjernvarme AS. Og dersom formannskapets innstilling til kommunestyret tas til følge i møtet fredag, vil kommunen bekrefte denne intensjonen ved å skyte inn fem millioner kroner i selskapet, og bli medeier i Finnsnes Fjernvarme sammen med Senja Avfall.
Onsdag fikk Pemco Energi nei til å sette opp en varmesentral på Gjestad på Jessheim i et møte i hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP). Vedtaket er i tråd med rådmannens innstilling, som påpeker at en varmesentral ikke kan plasseres i et område som er regulert til tjenesteyting.  Flertallet var imidlertid positive til plassering av en sentral ved gamle Jessheim renseanlegg. Men ifølge Pemco Energi ligger denne tomten for langt unna varmebehovet i området.
Rambøll har kjøpt det amerikanske konsulentselskapet Environ.  Environ har i dag en omsetning på 1,7 milliarder dollar med mer enn 1 500 medarbeidere i 21 land. Avtalen plasserer Rambøll blant de ti ledende miljøkonsulentselskapene i verden, med 2 700 eksperter innen miljø, miljøpåvirkning på helse og vannforsyning på verdensbasis. Samlet får virksomheten nesten 12 500 ansatte i 35 land.
I 2017 skal Fortums kull- og oljekraftverk på 366 MW i Nådendal nær Åbo i Finland, erstattes med et kombikraftverk basert på biobrensel og stenkull. Planen er at 30-40 prosent av brenselet skal være basert på flis når kraftverket tas i bruk, og det vil da være behov for all tilgjengelig flis fra starten. Når andelen biobrensel overstiger 50 prosent, kan selskapet bli tvunget til å importere flis, ifølge ledelsen i selskapet. (Finlands Radio)
Ifølge en prognose offentliggjort av Det internasjonale energibyrået IEA, fortsetter kullforbruket i verden å stige. Og veksten i forbruket vil fortsette, i alle fall de neste fem årene, om enn mindre enn i perioden fra 2010 til 2013. (Ingeniøren.dk)
KALENDER