NYHETER
Nye og moderne lokaler gjør driften på Volvo Truck Center Gardermoen langt mer effektiv enn før. Og med fjernvarme i gulvet i hele første etasje på det 3800 m2 store bygget, vil også arbeidsmiljøet bli bedre, ifølge daglig leder Ove Kjærstad.
Spotprisen for uke 6 gikk ned med 3-4 øre/kWh sammenlignet med forrige uke. Bakgrunnen for prisnedgangen var varmere vær i Norge, som resulterte i et lavere strømforbruk. Fyllingsgraden gikk opp, men tilsiget var mindre enn normalt.
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Bergly har 17 års fartstid fra selskapet og har i årenes løp innehatt en rekke ledende posisjoner. Hun har også i en kort periode fungert som leder for selskapet. Rune Hardersen er fra samme dato ansatt som konserndirektør og fast stedfortreder for konsernsjefen.   
E.ON forlater Inre hamnen i Norrköping og bygger et nytt biobasert produksjonsanlegg for fjernvarme på Ingelsta industriområde. Samtidig gir E.ON Norrköping kommune kjøpsopsjon på store deler av kvartalet Triangeln som åpner opp for en framtidig byutvikling.
Lederen for det tyske energiselskapet Uniper Klaus Schäfer har lenge vært motstander av den nye storaksjonæren Fortum fra Finland. Nå er det klart at han slutter i august, og at Uniper raskt ønsker å forhandle med Fortum om fremtidig samarbeid.
Nettleien øker fra 2018 til 2019, men økningen avdempes av reduksjon i elavgiften. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, er den gjennomsnittlige nettleien inkludert avgifter 0,99 prosent høyere i januar i år enn på samme tid i 2018.
Hvor gode bygninger er til å avlaste kraftnettet de kaldeste vinterdagene skal få betydning for hvor bra energimerke de kan få, ifølge en skisse til endringer i Energimerkeordningen som Enova har utarbeidet.
Isak Oksvold er ansatt i Møller Eiendom med ansvar for selskapets satsing på miljø og bærekraft. Han kommer fra stillingen som direktør miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.
Kjersti Folvik går fra stillingen som markedssjef i Multiconsult og blir ny direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm. Hun etterfølger dermed Isak Oksvold som har gått til Møller Gruppen.
I forrige uke åpnet ordfører Stanley Wirak det nye rådhuset i Sandnes. Mandag sto han for en ny milepæl i byen ved å erklære Lyses fjernvarmenett ved rådhuset for offisielt åpnet. Det innebærer at Sandnes sentrum og Havneparken går fra fossil til fornybar oppvarming. 
KALENDER
22 - 24 mai