NYHETER
Energiministrene i EU ble mandag enige om å heve målet for energieffektivitet til 30 prosent. frem mot 2030. Det lyktes imidlertid ikke land som bla Sverige og Danmark å få innført at målet skal være bindende.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
I en kommentar til stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 21. juni, mener Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge at meldingen har for få konkrete virkemidler for en bærekraftig og sirkulær økonomi.
Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å øke minsteprisen for CO2-utslipp til 30 euro per tonn – en seksdobling av det som betales i dag. Det vil gi Frankrike store konkurransefortrinn overfor Tyskland, skriver avisen die Welt.
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, inngikk kommunen og de to bedriftene onsdag avtaler som vil forhindre dette i fremtiden. Partene har blitt enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med halvparten av kostnadene på om lag 29 millioner kroner.  
Hafslunds fjernvarmevirksomhet er den enheten som Oslo kommune gir den klart laveste prisen på, sett i forhold til den uavhengige verdivurderingen Sparebank 1 Markets har foretatt på vegne av styret i Hafslund. Det skriver nyhetstjenesten Europower.com.
Forskningsprosjektet Fjärrsyn - et av verdens største forskningsprogram for fjernvarme og kjøling, avsluttes den 1. juli etter ti års forskning. Under en sluttkonferanse kom det fram at forskningen har bidratt til at de ulike visjonene til svensk fjernvarme har blitt oppfylt.  Nå etterlyser forskere en ny visjon for bransjen.
I dag har Energiföretagen Sverige publisert fjorårets miljøverdier for landet under ett og for de ulike fjernvarmenettene. I rapporten går det også fram at fjernvarmeleveransene økte grunnet en kaldere vinter enn året før. Les rapporten her.
Klimaminister Vidar Helgesen lar en unik sjanse gå fra seg ved å utelate landets byggeplasser fra forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, mener Norsk Fjernvarme.
Dronning Margrethe innviet onsdag Kalundborg Forsynings nye varmepumpe som er Danmarks største. Den nye varmepumpen er ifølge Dansk Fjernvarme et mønstereksempel på effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og integrasjon mellom industrien og el- og varmeforsyningen.
KALENDER
17. oktober