NYHETER
Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann-varmepumper. Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge.
Kongen i statsråd har i dag utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund (48) til direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han vil etter planen tiltre stillingen den 1. april 2019.  
Den 11. oktober la EU-kommisjonen fram en oppdatert strategi og handlingsplan for å utvikle en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi som skal tjene det europeiske samfunnet, miljøet og økonomien.  
Fredag ble Alta Fjernvarmes nye anlegg med en årsproduksjon på 13 GWh offisielt åpnet av ordfører Monica Nielsen, og i dag ble anlegget satt i drift. Dermed kan beboerne i Alta sentrum nyte godt av miljøvennlig varme basert på kortreist returtrevirke fra regionen – en varmeressurs som tidligere ble sendt til Sverige.    
Statsministerens kontor har engasjert Bjørn Siem Knudsen som politisk rådgiver for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Politisk rådgiver Christian E. Haugen sluttet i Olje- og energidepartementet.
NOx-fondet har oppfylt alle reduksjonsforpliktelser i Miljøavtalene 2008-2017. I det nye statsbudsjettet foreslås det en økning av statlige avgiften på NOx øker fra kr 21,94 til kr 22,27. Det skriver NOx-fondet i et nyhetsbrev hvor det også opplyser om at innbetalingssatsene økes fra årsskiftet.  
Det ble foretatt fem prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse. Totalt skiftet 140 000 strømleverandør i denne perioden.
Hamburg By meddeler at byen vil bli eneeier av den lokale fjernvarmevirksomheten, og benytter seg dermed av en opsjon som bystyret ble enig med Vattenfall om i 2014. Hansabyen planlegger å kjøpe tilbake fjernvarmesystemet fra og med 1. januar 2019.  
Energiföretagen Sverige foreslår endring i EU-kravene til store forbrenningsanlegg når det gjelder måling av utslipp fra store kjeler. Dispensasjon bør innføres for måling av støv. Det er ikke miljøvennlig å starte kjeler som ikke har vært i drift bare for å gjennomføre målinger, da dette fører til utslipp som kan unngås.    
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. 
KALENDER