NYHETER
Energi Norge Energi Norge har ansatt Toini Løvseth (48) som direktør for marked, elektrifisering og kunder. Hun kommer fra stillingen som nordisk energidirektør i aluminiumsselskapet Alcoa.
Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig. NVE legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019.
Sammen med fjernvarmeselskapene CTR og Veks, har Hofor etablert et varmepumpe-demonstrasjonsanlegg til 75 millioner kroner i København, som har renset spillvann og sjøvann som varmekilde.
Olav Thon Gruppens nylig åpnede næringsbygg på Youngstorget 3 i Oslo er det første næringsbygget i landet som kjøles med fjernvarme.
NVEs vannmagasinstatistikk er nå tilgjengelig i ny og forbedret utgave på nve.no. Magasinstatistikken forteller mye om ressurssituasjonen i kraftmarkedet og er et av NVEs viktigste verktøy for å overvåke forsyningssikkerheten.
Med god hjelp fra idrettslag, helikopterselskap, havnevesen og Tafjord Kraftvarme fjernet organisasjonen Plastfritt Hav 1,6 tonn marint avfall fra Grasøya i Ulstein kommune lørdag. Både denne- og øvrig marin avfallsplast på Sunnmøre blir omgjort til el og varme.
LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.
Etter år med underskudd ser administrerende direktør Olav Forberg i Thermokraft fram mot positive tall når utbyggingen av den såkalte Jernverkstomta på Notodden er ferdigstilt.
Fjernvarmens plass i framtidens kraftsystem er å være kraftsystemets beste venn – en venn som er der når det trengs som mest, mener Fortum Oslo Varme-sjef Eirik Folkvord Tandberg. Samspillet kan gi sikrere energiforsyning, reduserte kostnader, økt fleksibilitet, sirkulærøkonomi og økt komfort.
Skiftende avgifter og ikke minst regjeringens forsyningsstrategi rører ved fundamentet i det danske fjernvarmesystemet, som er et gullegg i dansk energipolitikk og internasjonalt etterspurt.
KALENDER
22 - 24 mai