NYHETER
Det svenske statseide Vattenfall har nå besluttet å investere totalt 3,5 milliarder kroner i produksjons-anlegg og nettinfrastruktur i Uppsala, for å strømlinjeforme varme-produksjonen og fase ut fossile brensler. I tillegg undersøkes forutsetningene for å installere en turbin for elproduksjon.
Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget ti millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisium-legeringer CO2-nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.
Norsk Bioenergi har satt i drift sitt 25. og aller største fjernvarmeanlegg basert på flis - i Mjøndalen.  Anlegget som er dimensjonert for en årlig produksjon på 12 GWh vil kunne dekke varmebehovet til samtlige potensielle kunder på tettstedet nær Drammen. 
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
De svenske varmepartnerne i Värmemarknads-kommittén har nylig inngått en ny avtale mellom om prinsipper for miljøvurdering av endret energiforbruk.  
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS har etablert et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Singapores miljøvernminister Masagos Zulkifli har fått en viktig rolle i sluttforhandlingene om regelverket for Paris-avtalen.  
Datasentrenes elforbruk i Danmark vil i 2030 utgjøre 62,5 prosent av elproduksjonen fra tre nye havmølleparker, med en samlet kapasitet på 2400 MW.
Under det tradisjonelle julemøtet i Norsk Fjernvarme torsdag ble Heidi Juhler hyllet for å ha ledet foreningen på en fortreffelig måte i tjue år. Ifølge styreleder Frank Sagvik har hun en stor del av æren for at produksjonen av fjernvarme er firedoblet fra 1,5 TW i 1998 til 6 TWh i dag.
Fra 1. januar vil IVARs nye etter-sorteringsanlegg på Forus i Stavanger sørge for at plast og metallemballasje vil bli tatt ut av restavfallet, vasket og resirkulert. Det vil spare miljøet for 33.000 tonn CO2 i året. Resten sendes til forbrenningsanlegget hvor spillvarmen gjenvinnes til fjernvarme og el.
KALENDER
22 - 24 mai