NYHETER
KOMMENTAR: Snart tre år etter at Stortinget ba regjeringen styrke kravene til vannbåren varme i byggteknisk forskrift, venter bransjen fortsatt på at noe skal skje. Somlingen kan bli kostbar. Det mener kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.   
KALENDER