NYHETER
- Det er gledelig at regjeringens tiltakspakke nå får sitt utslag i at Enova nå øker innsatsen i varmeprogrammene, sier Erling Sande, energi- og miljøpolitisk talsmann for Senterpartiet.  
Fjernvarmebransjens omstilling fra olje til andre brensler er den viktigste forklaringen til at Sverige har lykkes med å redusere sine klimautslipp. Det sier Naturvårdsverket, som viser til den siste bransjestatistikken fra 2007 som nylig ble offentliggjort.
Denne uken lanserer NVE energimerking av boliger i kommunene Trondheim og Elverum som en prøveordning. I 2009 blir ordningen obligatorisk over hele landet for alle som kjøper og selger bolig.  
Norsk Fjernvarme er positiv til regjeringens tiltakspakke til fornybar varme. Tiltakspakken vil løfte frem prosjekter for bygging av infrastruktur som planlegges i et tjuetalls byer.  
Statsråd Terje Riis-Johansen og adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vektla viktigheten av å prioritere infrastruktur for fjernvarme, da de onsdag  la fram planen om hvordan tiltakspakken på 1.2 milliarder kroner skal disponeres.   
Enova har justert sine program og programmenes støttenivå som følge av regjeringens tiltakspakke.
Enovas resultat for i 2008 ble på 2,15 TWh i spart og produsert fornybar energi. Totalt har selskapet bidratt til å igangsette miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh fram til og med 2008. I løpet av fjoråret er det gitt støtte til 82 varmeprosjekter som totalt skal levere 840 GWh.
Statkraft vil produsere 1TWh strøm ved å ta vare på energi som i dag går til spille fra norske industribedrifter. Med investeringer på rundt 250 millioner kroner skal overskuddsgass fra Eramets smelteverk i Sauda gjenvinnes.
Undervisningsbygg har laget en plan for å skifte ut cirka 70 oljefyrer på Osloskolene de neste årene. – Vi må ved planlegging av nye skoler, eller ved større rehabiliteringer, satse på fjernvarme. Dette av hensyn til miljøet ved å redusere CO2-utslipp, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg Marit Thorsen.
- Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte fredag regjeringens nye lavenergiutvalg, som blir ledet av tidligere Norske Skog-sjef Jan Reinås.
KALENDER