NYHETER
Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.
Det er nå klart at EU-kommisjonen vil dele ut 30 millioner kroner i støtte til et ledende svensk-dansk fjernvarme-prosjekt; Cool District Heating, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kraftringen, Lunds Universitet og HøjeTåstrup Fjernvarme for bla å etablere et stort lavtemperaturnett for fjernvarme.
Kultur- og idrettsbygg er blitt enig med Fortum Oslo Varme om å fremskynde etableringen av miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen til det nye Munchmuseet.
Partiene har nå valgt representanter til de ulike fagkomiteen på Stortinget. Det er mange nye ansikter; kun tre av 17 satt i komiteen i forrige periode.  Ola Elvestuen V er en av dem, og han skal fortsette som leder i komiteen.
En brann i restavfallet ved forbrenningsanlegget Trehørningen på Hamar fredag ble slukket på et drøyt kvarter. Politiet varslet om brannen klokken 15.43. Klokken 15.59 varslet politiet at brannen var slukket og at alt var under kontroll.  
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sto torsdag for den offisielle åpningen av biobrenselanlegget ved Norturas anlegg i Ringsaker kommune, som dermed er selvforsynt med damp basert på sagflis. I sin tale fremhevet ministeren Nortura som en foregangsbedrift for å lykkes med det grønne skiftet.
Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel.
I midten av september stemte Europaparlamentet nei til EU-kommisjonens forslag om hvordan medlemslandene skal bokføre utslipp og opptak fra  karbondioksid fra skogbruk.  Både Sverige og Finland er sterkt imot forslaget da det truer vårt skogbruk og muligheten til å benytte mer bioenergi. 
Kull- og kjernekraft er så pålitelige energikilder at de må få bedre inntjening. Det mener USAs energiminister Rick Perry, som krever at energimyndigheten FERC innen to måneder endrer prissettingen på elmarkedet, til fordel for eldre kraftverk.
Som en del av et større forskningsprosjekt om IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning har NVE gjennomført en kartlegging av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen, hvor også fjernvarmebedrifter er forespurt. Nær 70 % av respondentene melder om at de har hatt uønskede IKT-sikkerhetshendelser, skriver NVE på sine nettsider.
KALENDER
27 - 28 november