NYHETER
Lusail City District Cooling i Qatar ble tirsdag kåret til vinner i ”Global District Energy Climate Award” i kategorien ”New Scheme”. Fjernkjølingssystemet til selskapet vil bli et av de største i verden, og gi energibesparelser på opptil 45 prosent, som medfører reduserte karbondioksidutslipp på 520 000 tonn per år.
Göteborg Energi gikk seirende ut av konkurransen Global District Energy Climate Award i Qatar i klassen "Out of the box". Etter at Stena Danica i mange år har ligget ved kai  i Göteborg med dieseldrevne kjeler for å holde fergen varm, kunne de takket være samarbeidet med  Göteborg Energi gå over til fjernvarme i desember 2014. 
Med energivirksomheter i ryggen er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i USA frem til torsdag for å oppfordre landets regjering til å bli værende i Paris-avtalen, og vise at grønn omstilling er god forretning. Samtidig skal besøket åpne dører for fjernvarme og annen dansk energiteknologi i USA.
Et geotermisk kraftverk på Island har nå et negativt utslipp av karbondioksid. Metoden er imidlertid fortsatt kostbar og komplisert.
NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie. Hensikten er å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy.
Produktet CliWi fra HeatWork vant Byggenæringens Innovasjonspris 2017, som ble kåret under åpningskonferansen på Bygg Reis Deg torsdag. HeatWork har gjennom utvikling og produksjon i Narvik, utviklet produktet CliWi. Produktet bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass.
Fjernvarme spiller en viktige rolle i fremtidens energiforsyning, fastslår energiminister Terje Søviknes (Frp) og tar tak i to av de viktigste sakene for urban energi-næringen: endringer i energimerkeordningen og energikravene i byggteknisk forskrift (TEK).
Tirsdag og onsdag arrangeres Fjernvarmedagene 2017 på Scandic Fornebu. Statsråd Terje Søviknes står for åpningen av arrangementet, som har tilleggstittelen «Urban Energi». Årets vertskap er Statkraft Varme, selskapet med flest fjernvarmeanlegg i Norge.
Det er bra at regjeringen ikke gjeninnfører en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning, men heller skal utrede videre hvordan klimautslippene kan reduseres. Det mener Avfall Norge, Energi Norge og Norsk Fjernvarme i en felles uttalelse, etter at Statsbudsjettet  2018 ble lagt fram torsdag.  
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har derfor lagt til rette for styrket satsing gjennom Enova over flere statsbudsjett.
KALENDER
27 - 28 november