NYHETER
Tekniska Verken i Linköping og firmaet Bengt Dahlgren har nå startet den første testfasen med prøveboringer og målinger for å undersøke forutsetningene for det som kan bli verdens største underjordiske høytemperaturlager.  Dette kan senere benyttes til Tekniska Verkens fjernvarmeproduksjon og videre mot fjernvarmenettet i Linköping.
Førdefjorden Energi AS vil i løpet av få uker starte opp sin nye varmesentral basert på sjøvann fra Førdefjorden. I full drift vil anlegget produsere 28 GWh miljøvennlig varme og 7-8 GWh kjøling i året. Ved å erstatte oljekjeler med fjernvarme vil CO2-utslippene hos de første kundene reduseres med potensielt 80 prosent.
Det tyske økonomi- og energi-departementet (BMWI) har lansert en ny støtteordning for fjernvarmesystemer basert på solvarme, biovarme og avfallsvarme, som vil dekke minimum 50 prosent av kundenes årlige varmebehov.
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, er arbeidet med å flomsikre industriområdet nå i gang. Det skjer etter at kommunen og de to bedriftene i sommer ble enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med inntil 14 millioner av de 35 millionene tiltakene vil koste.     
Enova tilbyr nå et nytt støtteprogram for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nye løsninger i bygg og områder. Løsninger som bidrar til å redusere effektbelastninger eller klimagassutslipp vil også bli vurdert, som klimavennlige materialvalg eller tiltak som bidrar til utslippsfri byggeplass.
Elkem Solar ble tirsdag tildelt Næringslivets klimapris for 2017. Selskapet fikk prisen av NTNU, Zero og NHO for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium.
Sammen med Grön Bostad Stockholm og Smart City Sweden skal det tidligere svenske forskningsprogrammet Fjärrsyn inngå i det nyetablerte forskningsprogrammet Futureheat, som skal bidra til nyvinninger innen næringsliv, teknologi og bærekraftige byer i landet.
Uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget blir tolket som at karbonfangst og lagring av CO₂ i Nordsjøen vil koste over 70 milliarder kroner, ifølge VG.
Öresundskrafts satsing på fjernkjøling i Helsingborg har gått videre som ett av 14 nominerte prosjekter til den internasjonale klimaprisen ”The Climate and Clean Air Awards” i klassen innovativ teknologi. Utmerkelsen deles ut av Climate and Clean Air Coalition, CCAC, under FNs klimamøte COP23 i Tyskland den 12. november.
- Det er en politisk beslutning som avgjør hvor raskt og hvordan fjernvarmen kan bli fossilfri. Fjernvarmen er klar, sier formannen i Dansk Fjernvarme Uffe Bro i sin åpningstale på foreningens årsmøte i Aalborg.
KALENDER
27 - 28 november