NYHETER
Et flertall i Folketinget vil gjøre det mer attraktivt for industrivirksomheter å sende deres overskuddsvarme ut i fjernvarmenettet til forbrukerne. Politikerne jobber nå med en modell hvor energieffektive virksomheter sertifiseres til lavere avgifter ved salg av overskuddsvarme, ifølge Energiwatch.dk.
Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) kritiserer regjeringen for å somle med å endre byggregler, som i dag medfører sløsing av energiressursene.
I fjor måtte Mo Fjernvarme dumpe varmtvann tilsvarende varmebehovet til 2500 boliger i havet. Med dagens krav i byggeregelverket er planene om utbygging av fjernvarmenettet satt på vent og dumping av overskuddsvarme fra Mo Industripark vil fortsette. – Synd at grønne, sirkulære industriparker skal straffes med byggtek-standarder som går baklengs inn i framtida, mener lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V).
Ellen Hambro (54 år) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.
Statsråd Kjell-Børge Freiberg påpeker i en melding at DN tar feil når de  i avisen den 27. februar opplyser at regjeringen trolig har bestemt seg for at det bare blir ett norsk anlegg for fangst av CO₂.
Under en geotermi-konferanse på Christianborg ble det nylig slått fast at geotermi i Danmark ikke kan eksistere uten fjernvarme.
Energimyndigheten og norske Gassnova har bevilget økonomisk støtte for gjennomføring av et svensk-norsk demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av karbondioksid ved Preems raffineri i Lysekil.  
I fjerde kvartal 2018 byttet rundt 158 000 husholdningskunder, og samlet for året er det gjennomført 577 000 bytter. Aldri før har flere husholdningskunder byttet kraftleverandør innad i ett kvartal eller i løpet av et år.
Dersom politikerne i Bergen sier ja, kan Nordnes sjøbad i Bergen være åpent hele året. Det skyldes at anlegget nå skal kobles til BKKs fjernvarmenett.
Det er en klassisk feiltakelse å tro at man gjør noe bra for klimaet ved å få solceller på eget tak. Solceller er dyre, og de virker best om sommeren når behovet for strøm er minst.
KALENDER
22 - 24 mai