Stena Fastigheter og E.ON samarbeider om digital fjernvarme i Malmö
18. juni 2019

E.ON og Stena Fastigheter innleder et langsiktig samarbeid for å koble opp Stenas leiligheter til E.ONs system for Digital Fjärrvärme. Gjennom tjenesten Effektstyring skal leilighetenes lagrede energi ivaretas, og dermed redusere klimaavtrykket.  

Ved høy belastning i fjernvarmenettet, for eksempel på morgenen når varmebehovet er stort og mange tar seg en dusj, kan varmeuttaket reduseres i enkelte leiligheter i noen få timer.  


Fjernvarmesystemet kan sammenlignes med en stor termos, og ved å ta vare på leilighetenes lagrede varme, unngås topper i fjernvarmeproduksjonen.

Resultatet blir at utslippene reduseres uten at kundenes komfort påvirkes.   

Et 60-tall av Stenas leiligheter vil nå kobles opp mot  E.ONs effektstyringssystem. I forbindelse med dette har Stena Fastigheter fra 1. juni også gått over til helt fornybar fjernvarme.

kilde: energinyheter.seE.ON og Stena Fastigheter innleder et langsiktig samarbeid for å koble opp Stenas leiligheter til systemet Digital Fjärrvärme
KALENDER