Vattenfall satser på fossilfri fjernvarme i Amsterdam
22. mars 2019

Sammen med avfallshåndteringsselskapet AEB Amsterdam starter Vattenfall nå et prosjekt for å koble sammen og utvikle ulike deler av fjernvarmenettet i Amsterdam. Prosjektet innebærer at takten på utfasingen av naturgass til oppvarming forseres.

 

 

Det nye fjernvarmeprosjektet er en del av et samarbeid mellom Vattenfall og AEB Amsterdam som omfatter investeringer i fjernvarme på 400 millioner euro i Amsterdam fram til 2022.


— Vattenfall vil gjøre det mulig å leve et fossilfritt liv i løpet av en generasjon. Derfor vil vi gå over til fossilfrie brensler i fjernvarmen og gjøre den helt karbondioksidfri fram til 2040. I den nye rørledningen kan vi også benytte mer overskuddsvarme fra AEB Amsterdam i byens boliger. Vattenfall benytter allerede ulike fornybare brensler i sitt fjernvarmenett og ved å koble sammen fjernvarmenettene kan vi øke bruken av de bærekraftige brenslene og gjøre dem tilgjengelig i hele byen, sier van Ofwegen.


Innbyggerne i Amsterdam får i dag fjernvarme fra to ulike kilder: Vattenfalls varmekraftverk Diemen og AEB Amsterdam. Områdene ”New West” og ”Zuider Amstel” forventes å vokse med omlag 20 000 boliger innen 2025 og vil nå kobles sammen ved hjelp av en  3,8 kilometer lang rørledning. Det skal føre til et mer pålitelig varmesystem som skal kunne garantere innbyggernes fremtidige varmebehov.


FAKTA:

I tillegg til å koble sammen de to fjernvarmenettene vil et varmelager som kan lagre 3600 kubikkmeter varmtvann bygges. Det vil gjøre det mulig å levere mer varme fra AEB Amsterdam til det eksisterende nettet.  Et ekstra varmeverk vil også bygges på samme sted for å kunne garantere sikker varmeleveranse også under årets kaldeste dager. Byggingen av rørledningen har nylig startet opp og byggingen av varmelageret starter i juli.  (kilde. energinyheter.se)KALENDER