Isak Oksvold til Møller Eiendom
6. februar 2019

Isak Oksvold er ansatt i Møller Eiendom med ansvar for selskapets satsing på miljø og bærekraft. Han kommer fra stillingen som direktør miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.

Isak Oksvold er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har en master i Real Estate Management fra KTH i Stockholm. Han har også jobbet som politisk rådgiver på Stortinget, og før dette var han fagsjef i Bellona.

I 2014 mottok Oksvold VVS-foreningens hederspris, og året etter ble han tildelt Enovas hederspris for sitt engasjement for miljø og bærekraft innen bygg og eiendom.


— Isak har stor faglig tyngde, og kjenner eiendomsbransjens utfordringer og muligheter meget godt. Han har en imponerende erfaring med miljøspørsmål knyttet til eiendomsdrift og -utvikling. Vi ser fram til en vesentlig styrking av selskapets kompetanse på miljøeffektivisering, bærekraftige løsninger og samfunnsansvar, sier Thomas Sletten, konstituert administrerende direktør i Møller Eiendom i en melding.


Isak Oksvold skal i tillegg til å utvikle Møller eiendoms miljøstrategi være en ressurs i dialog med offentlige myndigheter. Han tiltrådte stillingen den 1. februar.Isak Oksvold har sluttet i Aspelin Ramm for å være ansvarlig for Møller Eiendoms satsing på miljø og bærekraft. Foto: Enova.
KALENDER