Equinor får ja til å lagre CO2 på norsk sokkel
11. januar 2019
Equinor er tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.
Det ble bestemt av Kongen i statsråd i dag. Arealet som er tildelt ligger i nærheten av Troll-feltet og ble utlyst i juli 2018.

Equinor skal sammen med samarbeidspartnerne Shell og Total gjennomføre forprosjektering av et CO₂-lager. Dette er en del av fullskala demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering.

- Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne frem en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en melding.
 
Utnyttelsestillatelsen er viktig for selskapenes videre arbeid med å gjennomføre forprosjektstudier. Disse studiene skal vurdere mulighetene for et CO₂-lager på norsk sokkel.
Forprosjekteringen vil også gi mer nøyaktige kostnadsestimater frem mot en investeringsbeslutning, heter det i meldingen.

Ifølge en energianalyse fra DNV GL går det fram at i tillegg til økt energieffektivisering og økt andel fornybar energi, vil karbonfangst og lagring fra fossile energikilder være helt nødvendig for å bremse utviklingen av klimagasser. 

les også: Svenske myndighetsaktører i Norge for å lære om CCS
 


kilde kart: Oljedirektoratet
KALENDER