Fyllingsgraden ned - igjen
9. januar 2019
Ved utgangen av uke 1 var fyllingsgraden i norske magasiner 62,7 prosent, som innebærer en nedgang på 1,2 prosentpoeng, mot 1,8 prosentpoeng uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 68,8 prosent.
Lavest magasinfylling hadde Nord-Norge (elspot-område 4) med 53,2 prosent, mens Midt-Norge (Elspotområde 3) hadde høyest fyllingsgrad med 67,0 prosent.

Mye vind i Norden


Et lavtrykk som fikk navnet Alfrida i Sverige og Finland bidro til mye vind i Norden og Tyskland i begynnelsen av forrige uke. Økt vindkraftproduksjon i våre naboland bidro til lavere priser i hele Norden, med negative priser i Danmark natt til onsdag.  Som i uken før var det høy nettoimport til Norge i uke 1.

Forventer høy kraftpris i februar

Kraftmarkedet forventer at prisen i februar vil ligge på i underkant av 60 øre/kWh, noe som er høyt historisk sett. De nordiske terminprisene for 2. kvartal ble handlet  for 48 øre/kWh,  om lag på nivå med de tyske kraftprisene, melder NVE.


KALENDER