140 000 byttet strømleverandør i andre kvartal
10. oktober 2018

Det ble foretatt fem prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse. Totalt skiftet 140 000 strømleverandør i denne perioden.

Blant næringskundene var det en oppgang i bytteaktiviteten med 20 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Strømprisene for forbrukere med spotprisavtaler var i underkant av 50 prosent dyrere i andre kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Økningen er noe større for elspotområde Nord-Norge (NO4).

I andre kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 prosent. Denne andelen har vært stabil over lengre tid, skriver NVE.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for andre kvartal 2018.

KALENDER