Mener overdreven tolkning av EUs målekrav på store kjeler kan øke utslippene
9. oktober 2018
Energiföretagen Sverige foreslår endring i EU-kravene til store forbrenningsanlegg når det gjelder måling av utslipp fra store kjeler. Dispensasjon bør innføres for måling av støv. Det er ikke miljøvennlig å starte kjeler som ikke har vært i drift bare for å gjennomføre målinger, da dette fører til utslipp som kan unngås.  
 
Det er Energiforetagen Sveriges konklusjon i høringssvar til Miljö- och energidepartementet som gjelder memorandum (M2018/02001/R) om ”Visse endringer for store forbrenningsanlegg, avfallsforbrenning og bruk av organiske løsningsmidler for en bedre gjennomføring av industriutslippsdirektivet".

 Energiföretagen er enig i alle forslag som foreslås, men forslagene bør kompletteres.

- I henhold til forskriften må anlegg som ikke har kontinuerlig måling, foreta en måling hvert år. Noen myndigheter tolker dette som at måling bør skje uansett om kjelen settes i drift det aktuelle året eller ei. Her må da kjelen kun startes for å gjennomføre målinger som fører til utslipp som man ellers kan unngå.  Her trengs regelforenklinger, sier Raziyeh Khodayari, ansvarlig miljø- og bærekraft i Energiföretagen Sverige.

Les hele artikkelen her
KALENDER