- Økningen er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid. Bevilgningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien.

Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp og skal i tillegg sørge  for forsyningssikkerhet for energi. Dessuten skal Enova bidra til teknologiutvikling som på lengre sikt skal bidra til reduserte klimagassutslipp.