Oppfordrer til å legge datasentre sentralt for å utnytte overskuddsvarmen
4. oktober 2018

De kommende datasentrene i Danmark vil ha store mengder overskuddsvarme, men tøffe økonomiske rammevilkår og sentrenes plassering gjør at det blir vanskelig å utnytte denne varmen. Det viser beregninger fra Grøn Energi.

De første store datasentrene er nå under bygging i Danmark, men det er dessverre kun mulig å utnytte minimale mengder overskuddsvarme som fjernvarme. COWI vurderer at det vil være seks store datasentre i Danmark i 2030. Deres elforbruk vil være omkring 7 TWh med et potensial for overskuddsvarme på omkring 2,5 TWh, som er nok til å varme opp Odense alene.

—Plasseringen av datasentre krever et godt sted nær elnettet og datakabelforbindelse, men datasentrene plasseres ikke så de kan utnytte overskuddsvarmen.  Så langt er datasentrene typisk plassert i nærheten av store transformatorstasjoner, som – med unntak av Facebooks datasenter i Odense, er plassert langt fra fjernvarmeforbrukere.

Årsaken kan godt være at aktørene bak datasentrene ikke kjenner det danske fjernvarmesystemet og heller ikke har blitt opplyst  om det i ”salgsprosessen”. Derfor er det viktig å få tidlig kontakt med potensielle nye datasentres eiere for å vurdere muligheten for å utnytte overskuddsvarmen i fjernvarmesystemet, sier Grøn Energis sjefsanalytiker Nina Detlefsen.

De alternative mulighetene for varmeproduksjon i Sønderjylland er billigere og krever mindre investering enn sentrenes overskuddsvarme.

Sentrene har ellers varme nok til at størstedelen av varmebehovet i de store byene i Sønderjylland kan dekkes av overskuddsvarmen, men det krever massive investeringer i varmepumper og et omfattende fjernvarmenett.

Hvis datasentrene plasseres så det blir mindre behov for overføringsledninger, er det enklere å få økonomi i overskuddsvarmen.  

Overskuddsvarmeprosjekter fra datasentre trues også av Skatteministeriets skisserte overskuddsvarmeavgift på 20,50 kr/GJ, som vil gjøre det så godt som umulig å få økonomi i overskuddsvarme plassert langt fra fjernvarmekundene.

FAKTA
Grøn Energi har bidratt med økonomiske beregninger til å undersøke utnyttelsen av overskuddsvarme i Sønderjylland. De baserer det blant annet på forutsetningen om at overskuddsvarmeavgiften er 0. KALENDER