Danske solvarmelagre lekker
27. juni 2018

Fire av de fem damlagrene for solvarme i Danmark sliter med lekkasjer og våt isolering, som medfører at både varmen og økonomien siver ut av dem. Det  skriver Ingeniøren.dk.

De danske fjernvarmeselskapene har til sammen investert 540 millioner kroner i å lagre solvarme, men flere steder har det gått hull i lagrenes isolerte lokk, som medfører et årlig varmetap på 35 til 45 prosent. Til gjengjeld har selskapene kjøpt varme fra kolleger for å sikre leveranser til kundene. Varmeprisen ved eksempelvis Gram Fjernvarme har dermed steget med 70 prosent fra 2017 til i år.

Kun ett av de fem damvarmelagrene lever opp til løftet om et billig varmelager. På tre anlegg suger lokkene vann, men ingen vet hvor hullene er. Derfor har fjernvarmeselskapene i Gram og Vojens voldgiftssaker mot leverandør og rådgiver.

—Hvis det ikke kommer nye løsninger på bordet, så kan vi ikke anbefale våre medlemmer å signere nye kontrakter - så enkelt er det. Det er mange millioner, og det er forbrukernes penger som blir investert, sier Dansk Fjernvarmes visedirektør Kim Behnke til Ingeniøren.dk.Fire av de fem såkalte damvarmelagrene som er i drift i Danmark, har problemer med utettheter  i isoleringen. Den består av to plastmembraner, som utgjør et 40-80 cm tykt lag av isolering. Når plastmembranen lekker, blir isoleringen våt, og varmen fordufter.
KALENDER
22 - 24 mai