Fjernkjøling brer om seg – også på Hønefoss
26. juni 2018
Vardar Varme har i flere år sørget for å varme befolkningen på Hønefoss, basert på skogsflis. Nå ønsker selskapet også å tilby innbyggerne i sentrum miljøvennlig fjernkjøling.
—Vi er nok nødt til å finne på noe annet å selge enn varme nå om dagen, konstaterer markedssjef i Vardar Varme AS, Gudbrand Bergsund overfor Ringerikes Blad.
 
Og ifølge Bergsund er leveranse av fjernkjøling ikke noe nytt for Vardar.
—De fleste av kundene på Hvervenkastet (et par kilometer sør for byen, red.anm.) benytter fjernkjøling allerede. Får vi flere etterspørsler, så åpner vi for fjernkjøling i sentrum også, sier han til avisen.

Nye bygg trenger kjøling på lik linje med oppvarming. Varmen som kjølemaskinen genererer, blir overskuddsvarme, og kan igjen sendes ut på varmenettet så lenge det er etterspørsel etter varme, og det er faktisk slik at noen bruker varme hele året.

—Skole, idrettshaller og lignende bruker for eksempel mye varmt vann. Mens for eksempel sykehus og andre store firmaer trenger kjøling hele året, til spesielle maskiner eller til datakjøling, sier han.

Tidlig ute
Da fjernvarmenettetble lagt ned i bakken i sentrum for ca. ti år siden, ble det også lagt ned rør til kjøling.
- Det funker på akkurat samme måte som fjernvarmenettet. Fordelene er at hver enkelt kunde slipper å bruke plass til egen kjøleenhet. Vi lager en stor sentral hos oss som gjør samme jobben. Det er mange kunder som synes det er greit å slippe delen med drift og vedlikehold selv. Med oss får du to rør ferdig gjennom veggen, klappet og klart, sier Bergsund.
 
Vardar er avhengig av et visst antall kunder for å kunne forsvare oppstart og etablering av kjølenettet i sentrum. Men med flere prosjekterte byggverk, er han optimist.
— Vi finner også alternativer for kundene som ønsker kjøling, før vi får satt i gang selve anlegget, forsikrer han.

Trenger kjøling
Morten Kristiansen prosjektansvarlig drift i AKA AS som eier en rekke varehus. sier til Ringerikes Blad at behovet deres for kjøling er minst like stort som behovet for varme.
— Med så varme dager som vi har nå er dette viktig, ikke minst i store varehus som krever god luft og kjøling. Skal man ut og handle er det greit å ha en komforttemperatur. Og vi slipper å ha kjølemaskinene selv, både med tanke på drift, støy og vedlikehold. Da blir det mindre å tenke på, understreker Kristiansen.
 
Fjernkjøling brer om seg - også nasjonalt og internasjolt
Stadig flere norske fjernvarmeselskaper leverer nå også fjernkjøling – en trend som også er global.
Ulike studier peker på at det europeiske kjølebehovet vil stige med nesten 60 prosent frem mot 2030. Det viser Indigo-prosjektet som er støttet med midler fra EUs Horizon-program. Indigo er et 3,5-årig forskningsprosjekt med ambisjon om å bli et ”moderne fjernkjølingsbibliotek”, i tillegg til å  utvikle modeller og planleggingsverktøy på området. 

Ifølge rapporten kan fjernkjøling spille en rolle i å dekke det kraftig stigende behovet for kjøling på en bæredyktig måte, fordi fjernkjøling tilbyr en effektivitet, som er fem til ti ganger høyere enn stand-alone løsninger. Selv om fjernkjøling kun klarer å erobre en mindre del av markedet, vil det bety en dramatisk stigning i den globale fjernkjølingssektoren, fordi kjølebehovet kommer til å stige så markant. Fjernkjøling vil dermed bli en industri i kraftig vekst.

KALENDER