Klima- og miljøministerOla Elvestuen ivrer for fossilfrie byggeplasser
13. juni 2018

Statsråd Ola Elvestuen besøkte nylig en fossilfri byggeplass på Grünerløkka i Oslo, som Veidekke har etablert etter oppdrag fra Aspelin-Ramm. Fredag får han mer påfyll om hvordan lykkes - da deltar han på lanseringen av en veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser. 

Statsråden roste byggherre Aspelin Ramm for å stille krav om fossilfrie byggeplasser i sine nye prosjekter etter besøket på Grünerløkka, og understrekte betydningen av gode eksempler når man jobber for endring.
— Vi må ikke undervurdere betydningen av eksempelets makt. Det Norge er gode til, er at vi ikke bare har planene, men også eksempler på hvordan vi kan bli mer miljøvennlige, sier Elvestuen til Byggeindustrien.

Og ifølge prosjektleder Birgitte Koren i Veidekke har samtlige anleggsmaskiner samt noe av transporten inn til byggeplassen, hvor det skal bygges 38 leiligheter og to næringslokaler, gått på biodiesel fri for palmeolje. Mobilkraner og lifter er elektriske, og byggvarme og byggtørk skal også gjøres utslippsfritt når den tid kommer, sier prosjektlederen til Byggeindustrien.

Elvestuen forteller at fossilfrie og utslippsfrie maskiner også kan finne veien inn i statlige krav til bransjen.
— Her er det utredninger i Miljødirektoratet. Vi jobber også sammen med Næringsdepartementet på spørsmål som gjelder offentlige anskaffelser, så det jobbes på flere fronter. Dette er nå et område hvor kommunene kan gå foran, og så må staten også ta sitt ansvar. Vi må utvikle regelverket etter hvert, for dette går fort, sier Elvestuen til Byggeindustrien.

Ministeren understreker at målet om å redusere Norges klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 er noe som det må jobbes med i alle sektorer, og at byggenæringen som landets største fastlandsnæring blir svært viktig.

— Hvis du bygger et miljøbygg, kan det nesten ikke være på en fossil byggeplass, påpeker kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme overfor Byggeindustrien.

Norsk Fjernvarme er en av mange organisasjoner som har vært med å utforme veilederen som skal presenteres på fredag. De øvrige deltakerne er Energi Norge, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo.

KALENDER