Plan for utfasing av tysk brunkull klar i løpet av året
12. juni 2018

Tysklands regjering har nylig nedsatt en kommisjon som i løpet av året skal enes om en tidsplan for utfasing av kull som energikilde. Dermed er en månedslang dragkamp om Kullkommisjonens oppdrag avsluttet, skriver Climate and Change News.

Brunkull er den eneste sikre energikilden for husholdninger Tyskland, som er avhengig av energiimport.  Landet står derfor foran en stor nasjonal omlegging når man skal stanse kullbruken for å nå ambisiøse klimamål, før 2030, da landet også skal kjernekraften innen 2023.  

Regjeringen har nedsatt en gruppe bestående av 24 personer som inkluderer Matthias Platzeck og Stanislaw Tillich, tidligere regjeringssjefer for kullgruve-delstatene Brandenburg og Sachsen, regioner som  også er industrielt svake. Tapoet av tusentalls arbeidsplasser vil dermed kunne skade regionene selv om utfasingen vil skje over flere år.

Fire ministerier - økonomi, finans, innenriks og arbeidskraft - er også involvert for å sørge for interaksjon når denne følsomme oppgaven gjennomføres.

Arbeidsminister Hubertus Heil sa nylig at målet var å beskytte, men også å utvikle regionene.  — Det handler om å håndtere strukturelle endringer og unnvike forstyrrelser, sa  han.

Kullkommisjonen vil bistå med å fordele statlige midler for å få etablert nye industrier til regionene, som forskning og produksjon av batterier.

Kullkraftproduksjonen - både fra brunkull og importert kull, står i dag for 40 prosent av Tysklands totale kraftproduksjon. Dette gjør utfordringen av utfasingen ytterst komplisert, samtidig som man skal opprettholde pålitelig forsyning til industri og husholdninger.

Kraftselskaper som RWE og Uniper sier at de er klare og har kalkulert med reduserte inntekter fra kullgruver grunnet konkurransen fra fornybar energi, og dermed utviklet egne utfasingsplaner som vil strekke seg inn i 2040-årene.

Miljøorganisasjoner ønsker at utfasingen skal skje i løpet av noen få år, mens policymakere har signalisert at de ønsker kompromisser.

Lederen for den nasjonale energireguleringsmyndigheten har nylig sagt at halvparten av Tysklands kullkapasitet kan være avstengt i 2030, forutsatt at det finnes tilstrekkelig med overføringsnett for å håndtere store vind- og solvolumer.  

Regjeringen har også lovet å innføre en klimalov i 2019 som vil kreve flere tiltak fra andre industrier som forurenser, som transport- og bygg-bransjen.  KALENDER