Solfanger-boomen fortsetter i Danmark
11. juni 2018

I løpet av de siste årene har 107 lokale solfangeranlegg blitt etablert rundt omkring i Danmark. Og stadig flere er underveis; i år og neste solvarme år planlegges det 26 nye anlegg som vil øke leveransen av miljøvennlig varme med ca. 20 prosent.

- For tiden er det en kjempeboom rundt om i landet. Det blir bygget veldig mange solvarmeanlegg for å kunne levere miljøvennlig og rimelig fjernvarme, forteller Kim Behnke, visedirektør i Dansk Fjernvarme.

Et eksempel finner man i Aabybro i Nordjylland, hvor det lokale fjernvarmeselskapet bygger et anlegg på totalt 26.000 kvadratmeter, som vil stå for en firedel av all fjernvarmen selskapet leverer.

I løpet av en femårsperiode forventer Dansk Fjernvarme at solvarmen vil dekke ti prosent av det danske fjernvarmeforbruket. (kilder: TV2.dk,TV2Nord)

KALENDER