Solberg: Tromsøs avfall er en energiressurs for byen
1. juni 2018
Statsminister Erna Solberg roste satsingen på fjernvarme i Tromsø da hun åpnet Kvitebjørn Varmes nye anlegg i Skattøra miljøpark fredag.
— Det er hyggelig å få være med på åpningen av Kvitebjørn Varmes nye vidunder, sa Solberg da hun inntok scenen for å åpne det nye avfallsforbrenningsanlegget fredag.

Solberg startet med å understreke hvor viktig det er å unngå at avfall kommer på avveie i naturen og havet og at vi alle må gjøre vårt for å unngå det.

— God avfallhåndtering er en viktig del av dette. Å brenne restavfall er en måte å forhindre at det som ikke kan resirkuleres, ender opp i naturen. Ved dette anlegget blir Tromsøs avfall omgjort til en energiressurs for byen, sa Solberg og viste til hvordan Kvitebjørn Varme bruker spillvarmen fra anlegget som hovedkilde til fjernvarmenettet i byen.

— I tillegg til å utnytte en ressurs som ellers kunne gått til spille, har fjernvarme en viktig rolle i energiforsyningen. Stadig flere skal lade elbilene sine, skru på induksjonsplatene for å lage middag og varme opp huset. På kalde dager kan det være med på å sette kraftsystemet vårt på prøve. Da er utbygging av fjernvarmeanlegg et positivt supplement, sa Solberg.

Har regjeringens støtte

Hun roste Kvitebjørn Varme for endelig å ha fått anlegget på plass, etter mange år med mange planer og utredninger fra flere hold.

— Dere har virkelig stått på. Flere kilometer med rør er gravd ned i bakken. Fra Skattøra i nord til spissen av Tromsøya i sør. Og jeg forstår at dere har planene klare for ytterligere utvidelser, slik at enda flere kan nyte godt av varmen fra Kvitebjørn.
Regjeringen støtter opp om dette, sa Solberg.

Hun påpekte at myndighetene gjennom Enova bidrar til å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem.

— Her har fjernvarmen sin naturlige plass, sa Solberg.

Vil vokse

Det nye fjernvarmeanlegget har vært igjennom en vellykket testperiode, og vil ifølge selskapet fra høsten av produsere hele 150 GWh varme i året, omlag 40 GWh mer enn i 2017. Tromsø er i dag landets åttende største fjernvarmeby, men vil trolig klatre på lista med det nye anlegget i full drift.

— Med fjernvarmeanlegget på Skattøra vil vi langt på vei nå målet vårt om å forsyne hele Tromsøya med fornybar energi, sier daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme.

Selskapet produserer og leverer fjernvarme til oppvarming, varmt tappevann, gatevarme og byggvarme. Til sammen leveres fjernvarme til over 200 bygninger på Tromsøya.

Varmen produseres fra lokalt restavfall, som ellers hadde blitt transportert med lastebil ut av regionen.  

Å utnytte byens ressurser, som spillvarme fra avfallsforbrenning,er hele poenget med fjernvarme, påpekte leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

- Vi kan kutte utslipp og kostnader ved å bruke varme om igjen, og både Regjeringen og kommunene kan være med å gjøre det mulig. Her ii Tromsø har dere gjort det mulig – gratulerer med dette skrittet inn i lavutslipssamfunnet, sa Juhler.Statsminister Erna Solberg var full av lovord da hun åpnet Kvitebjørn Varmes nye anlegg i Tromsø fredag. Fra venstre: Daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme, Trons-fylkesmann Elisabeth Aspaker, statsminister Erna Solberg og direktør Nancy Strand i Avfall Norge.
KALENDER