Overskuddsvarme fra datasentre kan dekke halvparten av danskenes varmebehov
16. april 2018
I 2040 vil Danmark ha ni datasentre, som vil sluke enorme mengder el, men som til gjengjeld kan levere store mengder overskuddsvarme. Det viser en ny rapport som Cowi har utarbeidet for Energistyrelsen.

Cowis analyse forutser et scenarium i 2040 hvor ni datasentre på dansk grunn i snitt får et effekt-forbruk på 150 MW alene for drift av it-utstyr. Det betyr et samlet elforbruk fra datasentrene på cirka 11,4 TWh i 2040, som tilsvarer 33 prosent av det samlede elforbruket for 2017.

Det positive med dette er at store deler av det danske fjernvarmeforbruket ifølge analysen potensielt dekkes av overskuddsvarmen fra datasentrene, når de nå likevel er her.  Faktisk har Cowi regnet ut at datasentrene kan levere opp mot54 prosent av den totale varmeproduksjonen. Men en rekke faktorer spiller inn, eksempelvis skatt, elpriser og forsyningssikkerhet. Samlet sett er Danmark mest attraktiv for tiden, men Sverige og Irland er ikke langt etter, vurderer Cowi.
 
KALENDER
22 - 24 mai