Høyeste norske nettoimport på fem år
11. april 2018

I uke 14 steg temperaturene i hele Norden, og medvirket til at det nordiske forbruket gikk ned med fem prosent.  For Norge var nedgangen i kraftproduksjonen større enn nedgangen i forbruket. Dette ga en norsk nettoimport på rundt 364 GWh i forrige uke - den høyeste nettoimporten siden våren 2013, melder NVE.

 

 

Den lave kraftproduksjonen i Norge henger sammen med lite tilsig og lav magasinfylling. Magasinfyllingen i Norge er nå på 27,2 prosent og lavere enn normalt. Dette medvirket til at kraftprisene i Norge fortsatt lå  høyt på rundt 40 øre/kWh i forrige uke. 
KALENDER
22 - 24 mai