Sveriges energiminister: - Det er jo effekt energisystemet trenger slik det utvikler seg
30. november 2017

I sin tale på Dagens Industris energikonferanse i Stockholm onsdag oppfordret energiminister Ibrahim Baylan nordiske energiaktører til  å utfordre gamle "sannheter". Han vektla bla betydningen av å finne gode løsninger for energilagring,  og viktigheten av å investere i effekt, noe som ifølge Baylan skal bli enklere i fremtiden.

Den svenske energiministeren Ibrahim Baylan mener ifølge nyhetstjenesten Europower.com, at energisektoren i større grad må tenke nytt.

– Det som slår meg er hvor stor del av energidebatten som tar utgangspunktet i hvordan ting har vært, fremfor å se fremover. Som ny energiminister visste jeg ikke så mye om kraftsystemet, men fikk fortalt at visse «sannheter» gjaldt uansett. En slik sannhet var at produksjon og forbruk alltid må være i balanse, hvert eneste sekund, ellers blir det problemer i nettet, fortalte han.

-På tide å utfordre gamle «sannheter»
– Det skjer utvikling som er i ferd med å oppheve slike sannheter. Energilagring er et stikkord, der skjer det mye. Vindkraft og solenergi har null i marginalkostnad, og der ligger det muligheter til å omdanne energien i perioder. For eksempel vet jeg at flere vindkraftselskaper ser på løsninger med å lagre energi som varmevann. Vi er fortsatt på eksperimentstadiet når det gjelder energilagring, men det skjer veldig mye, sa han.
 

Stor proposisjon om vannkraft om litt
 – Det vil snart komme en stor proposisjon om vannkraft. Bakgrunnen for proposisjonen er å tilpasse vannkraftproduksjonen til EUs vanndirektiv. Energiministeren beskrev en situasjon de siste årene der kraftbransjen, industrien, miljøvernere og politikere ikke har klart å prate sammen.

– Men nå nærmer vi oss en løsning hvor alle parter har bidratt. Vi skal få til løsninger som både tar hensyn til miljøet, og som vil gjøre det lettere å drifte vannkraften. Ikke minst skal det bli lettere å få til investeringer i effekt. Det er jo effekt energisystemet trenger slik det utvikler seg, sa Baylan. (kilde: Europower.com.)Sveriges energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Sverigesradio.se
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai