Tieto skal halvere CO2-utslippene i datasentrene innen 2020
22. september 2017
Det finsk-svenske IT-selskapet Tieto skalredusere CO2-utslippene relatert til energiforbruk i konsernets datasentre og kontorer i Norden, med 50 prosent innen 2020. Økt bruk av fornybar el samt økt bruk av overskuddsvarme fra servere i datasentrene skal bidra til dette.
- Vi utreder kontinuerlig ulike måter å redusere klimagassutslipp fra vår virksomhet. Disse utslippene kommer hovedsakelig fra indirekte energiforbruk i datasentre og kontorer, og fra forretningsreiser. Vi er stolte av det faktum at våre energirelaterte klimagassutslipp vil bli halvert nå som våre nordiske datasentre bytter helt over til grønn el, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.
 
Tieto har fire datasentre i Finland og Sverige, samt et datasenter i Norge, som alle benytter grønn energi. Selskapet arbeider kontinuerlig for å forbedre energieffektiviteten i all drift, for eksempel ved å optimalisere kjølekapasitet, ved hjelp av intelligent luftstrømstyring og ved å benytte datateknologi med lavt energiforbruk.
 
I tillegg gjenbruker Tieto overskuddsvarme generert av serverne i datasentrene. Denne løsningen brukes i dag ved datasenteret i Espoo, Finland, der spillvarmen nyttiggjøres i det lokale fjernvarmenettet og benyttes til oppvarming av 1500 husstander. I Stockholm brukes en lignende løsning til oppvarming av ulike anlegg og nærliggende boligområder. I Norge bruker Tieto Green Mountains datasenter DC1-Stavanger, som avkjøles med frikjøling fra fjorden.
 
Green Mountain tilbyr Nordens høyeste nivå av sikkerhet for lagring av sensitive data og informasjon. Videre bruker Green Mountains datasentre utelukkende fornybar energi som støtter Tietos ambisjoner om bærekraftig drift.
 
- Mengden av data som overføres og lagres blir stadig mer omfattende, noe som skaper et hurtig økende behov for moderne, sikre og bærekraftige datasentermiljøer. Ved å hjelpe våre kunder med å redusere sine karbonutslipp gjennom automatiserte prosesser, digitale arbeidsstasjoner og intelligente tjenester, kan vi gjøre en reell forskjell for å utvikle et bærekraftig samfunn, sier Kia Haring, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tieto i en melding.
 
Tieto er et finsk-svensk selskap som leverer IT-, FoU- og konsulenttjenester. Det har omtrent 18 000 ansatte over store deler av verden, men hovedmarkedene er Nord-EuropaRussland og Polen.
KALENDER