Facebook skal forsyne 6.900 fynske husstander med fjernvarme
8. september 2017

Fjernvarme Fyn vil bygge landets største varmepumpe, som skal gjøre det mulig å utnytte overskuddsvarmen fra Facebooks kommende datacenter. En avgjørelse i Skatterådet gjør det mulig at Facebook og Fjernvarme Fyn kan inngå en avtale som innebærer at Facebook forærer overskuddsvarmen fra sitt planlagte datasenter på Fyn.

 


 

Ifølge Ritzau klagde Facebook til Skatterådet over at firmaer både skal betale elavgift og overskuddsvarmeavgift – også selv om man gir bort overskuddsvarmen gratis.

Mandag ga ankenemden internettfirmaet medhold, som innebærer at  Facebook kun skal betale elavgiften. Dermed kan projektet realiseres.

For å kunne utnytte overskuddsvarmen i det bare 25-30 grader varme vannet fra datasenteret går Fjernvarme Fyn nå i gang med å bygge et nytt varmepumpeanlegg ved siden av Facebooks datasenter, som allerede er under oppførelse i Tietgenbyen syd for Odense.

Største varmepumpeanlæg i DK

Varmepumpeanlegget, som blir det største i sitt slag i Danmark, skal heve temperaturen med ytterligere 45-50 grader og vil kunne dekke fjernvarmeforbruket til cirka 6.900 fynske rekkehus.

—Vi kan få økonomi i vårt prosjekt fordi vi kan koble anlegget direkte på distribusjonsnettet - og dermed må vi ikke heve temperaturen så mye, som hvis det  var snakk om overføringsnettet, forklarer adm. direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn.

Det er samtidig en viktig del av avtalen, at strømmen til både datasenteret og til varmepumpeanlegget skal komme fra ny fornybar  energi.

Totalt innebærer det at den produserte fjernvarmen vil være miljøvennlig og CO2-nøytral, og at fjernvarmeselskapet samtidig kan redusere den kullbaserte varmeproduksjonen.

Vil bidra til å nå klimamål
Det vil passe med Odense Kommunes ambisjon om, at varmeforsyningen skal være CO2-nøytral  i 2030.

Ifølge Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn vil overskuddsvarmen fra serverhallene i Tietgenbyen kunne redusere andelen av kullbasert varme til 25 prosent og vil samtidig – sammen med andre fornybare energikilder som biogass, treflis og halm – øke andelen av fornybar grønn energi i byens fjernvarmesystem til 75 prosent.

KALENDER